Trang chủ / Sự kiện

Máy chủ Kim Long

08-10-2018

Chia sẻ

Phần thưởng tích lũy nạp thẻ dành cho máy chủ Kim Long, hy vọng những vật phẩm này sẽ giúp ích cho Đại hiệp hành tẩu giang hồ thuận lợi.

Mốc tích lũy

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

3000 Vàng

Vàng Khóa 1000

1

Khóa

Bạc Khóa 2 Vạn

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

4

Khóa

6000 Vàng

Vàng Khóa  1000

1

Khóa

Bạc Khóa  5 Vạn

5

Khóa

Hoán Thú Phù-I

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

3

Khóa

15000 Vàng

Vàng Khóa  2000

1

Khóa

Hoạt Lực Khóa  2000

1

Khóa

Cống Hiến*2000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Huyền Thiết Thạch

10

Khóa

45000 Vàng

Vàng Khóa  5000

1

Khóa

Bạc Khóa  10 Vạn

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Huyền Thiết Thạch

10

Khóa

Hoán Thú Phù-I

10

Khóa

Tử Thủy Tinh

20

Khóa

100000 Vàng

Vàng Khóa  5000

1

Khóa

Bạc Khóa  20 Vạn

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Huyền Thiết Thạch

20

Khóa

Hoán Thú Phù-I

10

Khóa

Hồng Thủy Tinh

6

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Môn Phái

2

Không Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường Cấp 3-1

2

Không Khóa

200000 Vàng

Vàng Khóa  20000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

30

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

10

Khóa

Huyền Thiết Thạch

20

Khóa

Cống Hiến Sư Môn  20000

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

8

Khóa

Quan Ấn Bậc 5 (7 ngày)

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường Cấp 3-2

4

Không Khóa

Túi Chọn Gia Cụ (20 độ thoải mái)

 

1

Khóa

Bạc Khóa  40 Vạn

1

Khóa