Trang chủ / Sự kiện

Các máy chủ còn lại

16-07-2018

Chia sẻ

Các tặng phẩm giá trị như: Quà May MắnHồng Thủy TinhTúi Chọn Nguyên Thạch HiếmTrúc Khí Đan,... trong phần quà tích lũy sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Đại hiệp khi hành tẩu giang hồ.

 

Mốc tích lũy

Phần thưởng

Số lượng

Hình ảnh

Thuộc tính

6.000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cống Hiến 1000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

4

Khóa

Hoán Thú Phù-III

3

Khóa

12.000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Chân Khí Đan (1000)

1

Khóa

Tử Tinh Triệu Hoán Phù

1

Khóa

30.000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

2

Khóa

Hoán Thú Phù-III

5

Khóa

Chân Khí Đan (5000)

1

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

10

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

5

Khóa

90.000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cống Hiến 3000

1

Khóa

Hoán Thú Phù-III

8

Khóa

Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi

5

Không Khóa

Kỳ Lân Thú Giác·Huyết 9

3

Khóa

Tử Tinh Triệu Hoán Phù

10

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

5

Khóa

Đồng Thiên Tâm

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

180.000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Tinh Kim

1

Không Khóa

Đồng Thiên Tâm

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

2

Khóa

Đá Rèn

10

Khóa

Mảnh Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Môn Phái 2

1

Không Khóa

300.000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

20

Khóa

Tinh Thần Sa

1

Không Khóa

Túi Chọn Mảnh Tham Ngộ Quyển Tàn Quyển

20

Không Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

10

Không Khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch Hiếm

3

Không Khóa

Mảnh Thủy Tinh Sắc Màu

3

Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Giang Hồ

3

Không Khóa

Tụ Linh Đan

1

Không Khóa

400.000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Tham Ngộ Quyển Tàn Quyển

1

Không Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

20

Khóa

Tinh Thần Sa

1

Không Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch

10

Không Khóa

Tụ Linh Đan

1

Không Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Giang Hồ

3

Không Khóa

Mảnh Thủy Tinh Sắc Màu

3

Khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch Hiếm

3

Không Khóa