phần thuởng

Người chơi tham gia sự kiện Hương Sắc Mùa Hạ khi mở túi Hương Sắc Mùa Hạ II sẽ nhận được Chí Tôn Lệnh Bài Lần 6, cùng với rất nhiều phần thưởng có giá trị.

Chí Tôn Lệnh Bài Lần 6

  • Thông tin Phần Thưởng Vòng Chính Thức: TẠI ĐÂY
  • Thông tin Phần Thưởng Vòng Chung Kết: TẠI ĐÂY