thể lệ

♦ Bắt đầu từ 0h30 ngày 15/05/2022 đến 23h59 ngày 28/05/2022, Đại Hiệp tham gia sự kiện HƯƠNG SẮC MÙA HẠ 2022, Đại Hiệp mở túi quà Hương Sắc Mùa Hạ - II nhận được đạo cụ đặc biệt Chí Tôn Lệnh Bài để tham gia thi đấu tại giải đấu Thiên Hạ Vô Song 6.

Chí Tôn Lệnh Bài Thiên Hạ Vô Song 6

 Thông tin chi tiết sự kiện Hương Sắc Mùa Hạ: TẠI ĐÂY

Đại hiệp đến gặp NPC Hương Sắc Mùa Hạ để tiến hành ghép quà.

 

Lưu ý
  • Đại Hiệp chỉ có thể nhận được Chí Tôn Lệnh Bài (lần thứ 6) tại túi quà Hương Sắc Mùa Hạ - II

 ♦ Thông tin Thể lệ Vòng Chính Thức: TẠI ĐÂY

 ♦ Thông tin Thể lệ Vòng Chung Kết: TẠI ĐÂY