Trang chủ / Sự kiện

Nhóm Truyền Thuyết

01-08-2015

Chia sẻ

Máy chủ mở từ ngày 04/10/2014 đến ngày 15/12/2014

Mốc tích lũy Vật phẩmSố lượngHình ảnhThuộc tính
3.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
 Hồng Thủy Tinh1 Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Huyền Thiết Thạch10 Khóa
Dung Thiết Thủy2 Khóa
6.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Hồng Thủy Tinh2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Kỳ Lân Thú Giác·Huyết 91 Khóa
Lệnh Bổ Sung Công Huân1Khóa
15.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Cam Thủy Tinh1Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Kỳ Lân Thú Giác·Huyết 91Khóa
Lệnh Bổ Sung Công Huân 1Khóa
Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi5Không khóa
Huyền Thiết Thạch20 Khóa
Dung Thiết Thủy2Khóa
45.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Cam Thủy Tinh2 Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Ấn Võ Hầu (hiệu lực 7 ngày)1 Khóa
Kỳ Lân Thú Giác·Huyết 91 Khóa
Ma Thạch Lấp Lánh·Vũ Khí lv61 Khóa
Danh Vọng Lệnh Tử Tô (5 điểm)3Không khóa
Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi5 Không Khóa
90.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Mảnh Kim Thủy Tinh1Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%3Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%3Khóa
Mảnh Sách Thiên Trấn Bảo Công Tham Ngộ Quyển1Không khóa
Ma Đao Thạch·Rương (Cấp 5)1Khóa
Hộ Giáp Phiến·Rương (Cấp 5)1
Khóa
Ngũ Hành Thạch·Rương (Cấp 5)1 Khóa
Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi10Không khóa
Túi Chọn Khí Bàn
1Không khóa
Danh Vọng Tử Tô (5 điểm)3Không khóa
Linh Thạch Hợp Quyển 61 Không khóa
150.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Mảnh Kim Thủy Tinh1Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%4Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%4 Khóa
Mảnh Sách Thiên Bảo Trấn Công Tham Ngộ Quyển1 Không khóa
Ma Đao Thạch·Rương (Cấp 5)2Khóa
Hộ Giáp Phiến·Rương (Cấp 5)2Khóa
Ngũ Hành Thạch·Rương (Cấp 5)2Khóa
Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi10Không khóa
Danh Vọng Lệnh Tử Tô (5 điểm)6Không khóa
Túi Chọn Khí Bàn
1 Không khóa
Tinh Kim1Không khóa