vòng bình chọn

Giai đoạn báo danh

Thời gian báo danh

♦ Bắt đầu: Từ 00h00 ngày 16/11/2017

♦ Kết thúc: 23h59 ngày 18/11/2017

Cách Báo Danh

Bang chủ đến tìm NPC Quan Viên Giải Bang Hội ở ngũ đại thành thị báo danh tham gia bình chọn

 

NPC Quan Viên Giải Bang Hội Vị trí

♥ Dương Châu: 695.358


♥ Biện Kinh: 706.325


♥ Thành Đô: 736.324


♥ Tương Dương: 681.361


♥ Phượng Tường: 673.336

 

♦ Phí báo danh: 500 vạn Bạc (không khóa) (Yêu cầu: số Bạc này có trong túi của nhân vật Bang chủ)

Giai đoạn bình chọn tư cách tham gia

Thời gian bình chọn

♦ Bắt đầu: 00h00 ngày 20/11/2017

♦ Kết thúc: 23h59 ngày 23/11/2017

Cách bình chọn

♦ Nhân vật cấp 40 trở lên và đã gia nhập môn phái đều có thể bỏ phiếu bình chọn Bang hội

Địa điểm bỏ phiếu: NPC Quan Viên Giải Bang Hội ở ngũ đại thành thị

♦ Người chơi sử dụng Vô Song Lệnh-III bỏ phiếu cho Bang hội

♦ 1 Vô Song Lệnh = 1 Điểm Vô Song

 

Vật phẩm Hình ảnh Nguồn gốc
Vô Song Lệnh-III Nhận được khi tham gia các sự kiện Vui Hội Trăng Rằm

 

♦ Nhân vật bỏ phiếu cho Bang nào thì Điểm Vô Song sẽ tính vào Bang ấy

 

 Hãy nhanh tay tích trữ Vô Song Lệnh-III để bầu chọn cho Bang hội của mình nhé!