vòng bình chọn

Vòng bình chọn chia làm 2 giai đoạn

♦ Giai đoạn báo danh bình chọn: 00h00 ngày 16/11/2017 đến 23h59 ngày 18/11/2017

♦ Giai đoạn bình chọn tư cách tham gia: 00h00 ngày 20/11/2017 đến 23h59 ngày 23/11/2017

Giai đoạn báo danh bình chọn

♦ Bang chủ đến tìm NPC Quan Viên Giải Bang Hội ở ngũ đại thành thị báo danh tham gia bình chọn

♦ Phí báo danh: 500 vạn Bạc (không khóa) (Yêu cầu: số Bạc này có trong túi của nhân vật Bang chủ)

♦ Trong thời gian sự kiện mỗi Bang chỉ có thể báo danh 1 lần

♦ Báo danh thành công xong, các Bang đợi vào giai đoạn bình chọn

Giai đoạn bình chọn tư cách tham gia

♦ Mỗi cụm có 8 Bang nhận được bình chọn từ Vô Song Lệnh-III nhiều nhất sẽ nhận được tư cách tham gia thi đấu

♦ Việc bình chọn sẽ được chia ra từng cụm và theo danh sách phân chia bàng Hoàng Kim, Bạch Kim.

♦ Mỗi cụm sẽ chọn ra 4 Bang của bảng Hoàng Kim và 4 Bang của bảng Bạch Kim thông qua lượng bình chọn để bước vào vòng chung kết của giải đấu.

Vật phẩm Hình ảnh Nguồn gốc
Vô Song Lệnh

Nhận được khi tham gia các sự kiện: Vui Hội Trăng Rằm


♦ Nhân vật bỏ phiếu cho Bang nào thì Điểm Vô Song sẽ tính vào Bang ấy

♦ Trường hợp cụm có 2 Bang trở lên có cùng bình chọn Vô Song Lênh-III thì căn cứ vào số tiền Bang, ngân khố Bang, số người Bang, độ phồn vinh, cấp Bang để tiến hành giám định tiếp, đến 23h59 ngày 23/11/2017 Bang có số tích điểm cao nhất sẽ nhận được tư cách tham gia (1 Vô Song Lệnh-III tính 1 điểm). Thời gian xem bảng xếp hạng tại NPC Quan Viên Giải Bang Hội kéo dài đến 23h59 ngày 23/11/2017.