Tìm kiếm

Trang chủ / Tin tức

SĂN GIFTCODE CHIẾN MÁY CHỦ MỚI NHẤT ĐẠI TÔNG SƯ

07-04-2023

Chia sẻ

Máy chủ Nhất Đại Thần Sư mở khởi tạo nhân vật vào lúc 10h00 ngày 12/04/2023 đi kèm là chuỗi sự kiện hấp dẫn, hứa hẹn đầy kịch tính khi quý Đại Hiệp tham gia trải nghiệm. 

 Thời gian khởi tạo nhân vật: 10h00 ngày 12/04/2023

Thời gian mở máy chủ: 10h00 ngày 15/04/2023 

Đặc biệt - Máy chủ không mở giới hạn thời gian và cấp độ, trải nghiệm từ ngày đầu nhưng vẫn nhận quà hỗ trợ lực chiến khủng.

PHÁCH HỎA VÔ SONG 

Nhằm tạo nên sự sôi động, phục vụ nhu cầu trải nghiệm của Quý đại hiệp, ở sự kiện Phách Hỏa Vô Song bất kỳ Quý đại hiệp nào cũng sẽ đều nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn bởi thể lệ tham gia đơn giản.

Thời gian

 Từ 11h00 ngày 11/04/2023.

Phạm vi

Toàn bộ máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song

Nội dung

Hằng ngày, Quý đại hiệp đăng nhập vào trang sự kiện để hoàn thành nhiệm vụ và nhận lượt thu thập được.

Các nhiệm vụ bao gồm:

Nhiệm vụ

Điểm

Ghi chú

Đăng nhập lần đầu

2

1 lần duy nhất

Đăng nhập 2 ngày liên tiếp

3

1 lần duy nhất

Đăng nhập liên tiếp những ngày còn lại

7

1 lần duy nhất trong ngày

Mời bạn bè mỗi ngày

3

Hằng ngày

Chia sẻ sự kiện

5

1 lần duy nhất

 Khi Đại hiệp hoàn thành nhiệm vụ nào sẽ nhận điểm ngay từ nhiệm vụ đó, và sử dụng điểm để đổi lượt mở rương quà.

 Số điểm nhận được tương ứng với lượt mở các hệ theo thứ tự:

 -  Ngũ Hành Kiếm Tông - Kim: 5 điểm

 -  Ngũ Hành Kiếm Tông - Mộc: 5 điểm

 -  Ngũ Hành Kiếm Tông: - Thủy: 5 điểm

 -  Ngũ Hành Kiếm Tông - Hỏa: 10 điểm

 -  Ngũ Hành Kiếm Tông - Thổ: 15 điểm

 Người chơi hoàn thành nhiệm vụ trong những ngày liên tiếp sẽ nhận được lần lượt điểm như sau:

 - Ngày 1: 10 điểm ( mở được Rương Ngũ Hành Kim )

 - Ngày 2: 8 điểm ( mở được Rương Ngũ Hành Mộc )

 - Ngày 3: 5 điểm ( mở được Rương Ngũ Hành Thủy )

 - Ngày 4: 5 điểm ( mở được Rương Ngũ Hành Hỏa )

 - Ngày 5: 12 điểm ( mở được Rương Ngũ Hành Thổ )

 Thu thập đủ 5 ngũ hành lệnh sẽ mở được rương Phách Hỏa Vô Song

 Lưu ý

 - Mỗi tài khoản chỉ nhập được 1 mã mời duy nhất. Khi bạn bè nhập thành công mã mời mới được tính.

 - Mỗi nhân vật chỉ được nhận và sử dụng mỗi loại code duy nhất 1 lần.

Ưu đãi dành cho máy chủ mới

Code máy chủ mới

Thời gian sử dụng: từ 15/04 - 30/04

Mỗi nhân vật chỉ nhập được 1 lần.

Tên quà

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Phạm vi sử dụng

Loan Tin PBM

Đá Rèn

50

Khóa

Toàn server

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 500 Điểm

4

Khóa

Bạc Khóa 10 vạn

5

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

2

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Hoạt Lực 2000 điểm

2

Khóa

Khai Mở Nhất Đại Tông Sư

Hoán Thú Phù I

5

Khóa

Toàn server

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 2000 Điểm

1

Khóa

Túi chọn Ngoại Trang Năm Mới (3 ngày)

1

Khóa

Bạc Khóa 10 vạn

5

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Khởi Tạo Nhất Đại Tông Sư

Đồng Đội 4 sao ngẫu nhiên(Môn phái)

1

Khóa

Nhất Đại Tông Sư

Cống Hiến Sư Môn 2000 Điểm

1

Khóa

Mặt Nạ Ngẫu Nhiên 1 ngày

3

Khóa

Bạc Khóa 10 vạn

5

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

2

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

3

Khóa

Hoạt Lực 2000 điểm

5

Khóa

Mừng PBM

Ngoại Y Như Ý(3 ngày)

1

Khóa

Toàn server. (đến tại Lễ Quan, nhập "NHATDAITONGSU" để nhận code)

Bạc Khóa 10 vạn

3

Khóa

Tôn Hiệu Ngạo kiếm vô song (3 ngày)

1

Khóa

Cánh 7-Linh Lung Vũ(1 ngày)

2

Khóa

Thẻ Kinh Nghiệm x2(5 ngày)

1

Khóa

Quà Phú Quý Thiên Hạ

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Toàn server

Thệ Tuyết Phi Vũ

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

Chân Khí 5 Vạn

2

Khóa

Bạc Khóa 10 vạn

5

Khóa

Vàng Khóa 1 vạn

5

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

5

Khóa

Tôn hiệu Phú Quý Thiên Hạ (5 ngày)

1

Khóa

Thẻ Nhiệt Huyết Võ Lâm

Bạc Khóa 10 vạn

3

Khóa

Toàn server

Vàng Khóa 2 vạn

3

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 500 Điểm

2

Khóa

Tôn Hiệu Hồi Ức (5 ngày)

1

Khóa

Tiên Đoán Thiên Cơ

Vàng Khóa 2 vạn

3

Khóa

Toàn server

Bạc khóa 50 vạn

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Trúc Khí Đan

20

Khóa

Định Tâm Đan

20

Khóa

Đá Rèn

30

Khóa

Mặt Nạ Ngẫu Nhiên 1 ngày

3

Khóa

Rương Ngũ Hành Kim

Bạc Khóa 10 vạn

2

Khóa

Toàn server

Vàng Khóa 2 vạn

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Mặt Nạ Ngẫu Nhiên 1 ngày

3

Khóa

Rương Ngũ Hành Mộc

Vàng Khóa 2 vạn

2

Khóa

Toàn server

Bạc Khóa 10 vạn

3

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

10

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 500 Điểm

1

Khóa

Đá Rèn

20

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

2

Khóa

Rương Ngũ Hành Thủy

Vàng Khóa 2 vạn

2

Khóa

Toàn server

Bạc Khóa 10 vạn

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Trúc Khí Đan

20

Khóa

Ngân Châm

2

Khóa

Ngoại Trang Tọa Kỵ (1 ngày)

1

Khóa

Rương Ngũ Hành Hỏa

Vàng Khóa 2 vạn

2

Khóa

Toàn server

Bạc Khóa 10 vạn

3

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Túi Ngạo Kiếm Tương Phùng 1 (tốn 1500 vàng để mở)

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

2

Khóa

Chân khí 5 vạn

2

Khóa

Rương Ngũ Hành Thổ

Vàng Khóa 2 vạn

2

Khóa

Toàn server

Bạc Khóa 10 vạn

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Đá Rèn

30

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

2

Khóa

Rương Phách Hỏa Vô Song

Thẻ đồng Đội 4 sao Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Toàn server

Đá Rèn

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Định Tâm Đan

50

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Túi Ngạo Kiếm Tương Phùng 1 (tốn 1500 vàng để mở)

2

Khóa

Loan Tin Giải Đấu

Đá Rèn

50

Khóa

Toàn server

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Bạc Khóa 10 vạn

5

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Định Tâm Đan

50

Khóa

Tôn Hiệu Hiệp Khách Giang Hồ (7 ngày)

1

Khóa

Checkin Giải Đấu

Bạc khóa 50 vạn

1

Khóa

Toàn server

Vàng Khóa 5 Vạn

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Định Tâm Đan

50

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Dự Đoán Quán Quân Giải Đấu

Thẻ đồng Đội 4 sao Ngẫu Nhiên

3

Khóa

Toàn server

Bạc khóa 50 vạn

1

Khóa

Vàng Khóa 5 Vạn

1

Khóa

Trúc Khí Đan

30

Khóa

Đá Rèn

200

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Fan Cứng Ngạo Kiếm

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

30

Khóa

Toàn server

Bạc khóa 50 vạn

2

Khóa

Vàng Khóa 5 Vạn

1

Khóa

Chân Khí 5 Vạn

3

Khóa

Đá Rèn

50

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Mặt nạ ngẫu nhiên 1 ngày

3

Khóa

Quà Bang Hội

Bạc khóa 50 vạn

1

Khóa

Toàn server

Vàng Khóa 5 Vạn

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Trúc Khí Đan

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Quà Group 1

Bạc khóa 50 vạn

1

Khóa

Toàn server

Vàng Khóa 5 Vạn

1

Khóa

Chân Khí 5 Vạn

2

Khóa

Chúc Phúc Chi Vũ

10

Khóa

Tẩy Luyện Thạch

500

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Quà Group 2

Bạc khóa 50 vạn

1

Khóa

Toàn server

Vàng Khóa 5 Vạn

1

Khóa

Ngân Châm

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Quà Group 3

Bạc khóa 50 vạn

2

Khóa

Toàn server

Vàng Khóa 5 Vạn

1

Khóa

Chân Khí 5 Vạn

3

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Gia Cụ Độ Thỏa Mái 50

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000 điểm

1

Khóa

Thẻ đồng Đội 4 sao Ngẫu Nhiên

3

Khóa

Quà Group 4

Bạc khóa 50 vạn

2

Khóa

Toàn server

Vàng Khóa 5 Vạn

2

Khóa

Chúc Phúc Chi Vũ Cấp Cao

20

Khóa

Ngoại Trang Tọa Kỵ (7 ngày)

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Thẻ Hỏa Phách Vô Song

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Toàn server. (đến tại Lễ Quan, nhập "PHACHHOAVOSONG" để nhận code)

Bạc Khóa 10 vạn

5

Khóa

Vàng Khóa 1 vạn

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Đá Rèn

50

Khóa

Ngoại Trang Tọa Kỵ-Ảo Nguyệt Thiên Hồ (1 ngày)

1

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

 

Code Bách Kiếm Lệnh

Code Bách Kiếm Lệnh chứa nhiều bảo bối có thể giúp đại hiệp 1 bước từ tân thủ hóa anh hùng trong phút chốc. Chắc chắn, Bách Kiếm Lệnh sẽ đưa đại hiệp từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi:

 • Mở rộng hành trang cá nhân, rương trữ đồ mở rộng.
 • Hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết, ngoại trang tọa kỵ đặc biệt.
 • Nhận Bách Kiếm Lệnh, nhận luôn hàng loạt phần quà:

 

Tên vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Vàng Khóa

50000

Khóa

Bạc Khóa

500000

Khóa

Ngoại Trang Manh Manh mới (15 ngày)

1

Khóa

Mở rộng Tr.2 Rương

1

Khóa

Mở rộng Tr.3 Rương

1

Khóa

Bộ trang bị hiếm bậc 4

1

Khóa

Nhất Kiếm Lệnh

1

Khóa

Thập Niên Lệnh

1

Khóa

Nhất Kiếm Lệnh

 • Lệnh bài Nhất Kiếm Lệnh sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các đại hiệp:
 • Hỗ trợ 10 món trang bị Hiếm bậc 6, sách kỹ năng tối đa level 110.
 • Hỗ trợ đồng đội 4 sao, kỹ năng chân nguyên bậc cao.
 • Hỗ trợ ngoại trang thuộc tính cao cùng nhiều vật phẩm khác.

Thập Niên Lệnh

 • Lệnh bài Thập Niên Lệnh sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các đại hiệp
 • Mở khóa 6 cấp nhiệm vụ.
 • Hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng.
 • Nội dung chi tiết: Tại đây

Quà khởi tạo nhân vật trước máy chủ mới  

 

Vật phẩm Số lượng Hình ảnh
Tôn Hiệu Anh Hùng Xuất Thế 1
Phụng Vũ Hành Trang 1
Tọa Kỵ Ngọc Tiêu Dao 1
Túi Vũ Khí Hiếm Bậc 2 1

Những hoạt động nổi bật

Chuỗi sự kiện chào mừng máy chủ mới

 • Chuỗi sự kiện bao gồm hàng loạt hoạt động Đua Top vô cùng hấp dẫn sẽ mang lại những trải nghiệm mới dành cho Đại hiệp. Nhiều điều bất ngờ đang chờ đón quý Đại hiệp. Khám phá ngay!
Thời gian mở máy chủ Sự kiện Sự kiện
Ngày 2 Đua Top Gia Tộc Trân Bảo Các giảm giá vật phẩm
Ngày 3 Đua Top Kinh Nghiệm Quà Siêu Điểm: Mở nhận được Đại Lực Hoàn
Ngày 4 Đua Top Cường Hóa Trân Bảo Các: Mở bán Túi Tử Thủy Tinh
Ngày 5 Đua Top Khảm Nạm Rút Thưởng Toái Phiến
Ngày 6 Đua Top Đồng Đội Tăng Giới Hạn "Rút Thưởng Vàng 1 Lần" Trong Ngày
Ngày 7 Đua Top Tọa Kỵ

Quà Đặc Biệt: Mở bán Hoán Thú Phù-I

Tiêu Phí Ngày: Mở bán Tọa Kỵ Bồi Luyện Huyết 5

Ngày 8 Đua Top Bảo Bối

Quà Đặc Biệt : Mở bán Túi Quà Ưu Đãi ( 50 vạn bạc khóa, huyệt vị đồ chưa giám định x 50 )

Ngày 9 Đua Top Công Lực Quà Đặc Biệt: Mở bán 10 quyển "Độn Giáp Thiên Thư"
 • Xem thêm những sự kiện sôi nổi chào mừng máy chủ mới tại đây.

Những hoạt động nổi bật khác

Những hoạt động và sự kiện dành cho máy chủ mới
Sự kiện Đầu Tư Vốn Máy Chủ Mới 
Sự kiện Đạo Bảo Tặc
Sự kiện Chiêu Tài Tiến Bảo
Lịch trình ra mắt tính năng
Đặc biệt
 • Khi quý Đại hiệp Tích Lũy Nạp Thẻ   tại máy chủ Nhất Đại Tông Sư đạt 1.500 Vàng sẽ nhận được Tôn hiệu Sơ Nhập Giang Hồ, đạt 150.000 Vàng sẽ nhận được Tôn hiệu Tiếu Ngạo Giang Hồ.
Tôn hiệu Sơ Nhập Giang Hồ Tôn hiệu Tiếu Ngạo Giang Hồ
Xem thêm
 • Đại hiệp không nên đặt tên mang tính chất khiếm nhã, trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Mời quý vị xem thêm một số điều khoản trong game Ngạo Kiếm Vô Song: Tại đây
 • Quý đại hiệp còn có thể thoải mái trải nghiệm mà không lo bị thọt lại phía sau nhờ tính năng Auto trong game. Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY

Quý Đại hiệp nếu bỏ lỡ việc trải nghiệm máy chủ Nhất Đại Tông Sư ở những ngày đầu, có thể sử dụng Thẻ Nhất Kiếm Lệnh để đẩy nhanh quá trình lên cấp, giúp cho việc trải nghiệm máy chủ này được thuận lợi hơn. 

Đại sứ sự kiện Phương Phàm

 

Diễn đàn : http://diendan.duo.vn/forums/742-ngao-kiem-vo-song

Fanpage : https://www.facebook.com/nkvs.vn