Trang chủ / Sự kiện

Online nhận quà

12-08-2015

Chia sẻ

Chỉ cần mỗi ngày online 15 phút, đại hiệp sẽ nhận được Rương Online, mở ra ngẫu nhiên nhận được rất nhiều vàng khóa, hoạt lực khóa, các nguyên liệu làm hành trang chinh phục thế giới Tuyệt Đỉnh Võ Hiệp - Ngạo Kiếm Vô Song. Sự kiện sẽ diễn ra trong 7 ngày, đừng bỏ qua cơ hội làm giàu cho chính mình nhé!

 

Thời gian

Bắt đầu: 09h00 ngày 12/8/2015 (sau khi cập nhật phiên bản 2.84)

Kết thúc: 23h59 ngày 18/8/2015

 

Điều kiện tham gia

Máy chủ đã mở trước ngày 3/8/2015

 

Nội dung sự kiện

♦ Mỗi ngày, cứ 15 phút online, nhân sĩ sẽ nhận được 1 rương

♦ Tối đa mỗi ngày nhận được 10 rương

 

Phần thưởng

♦ Mở Rương Online, nhân sĩ sẽ ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm có giá trị sau:

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Thuộc tính

500 Vàng Khóa

Khóa

1000 Vàng Khóa

Khóa

1500 Vàng Khóa

Khóa

2000 Vàng Khóa

Khóa

5000 Vàng Khóa

Khóa

500  Hoạt Lực Khóa

Khóa

1000 Hoạt Lực Khóa

Khóa

2000 Hoạt Lực Khóa

Khóa

5000 Hoạt Lực Khóa

Khóa

Chúc Phúc Chi Vũ

Khóa

Hồng Phúc Lệnh

Khóa

Tuyết Ưng Vũ

Khóa

 

Lưu ý: Tuyết Ưng Vũ là nguyên liệu dùng để hợp thành trang bị cánh mới