Trang chủ / Sự kiện

Mừng sinh nhật 2 năm

12-08-2015

Chia sẻ

Nhân dịp sinh nhật Ngạo Kiếm Vô Song, Phương Phàm kính gửi tặng chư vị đại hiệp nhiều phần quà và những lời chúc phúc, cảm ơn chư vị đã yêu mến và ủng hộ!

Thời gian

Bắt đầu: 20h00 ngày 12/8/2015

Kết thúc: 21h30 ngày 12/8/2015

 

Nội dung sự kiện

♦ Từ 20h00 đến 21h30 ngày 12/8, tại quảng trường Dương Châu, sẽ xuất hiện 1 Tiệc Mừng

 

 

Cứ 10 phút lại làm mới ra 1 lần Tiệc Mừng, mỗi lần nhân sĩ làm mới có thể nhấp Tiệc Mừng nhận Rương Mừng Sinh Nhật

 

 

♦ Nhân sĩ mở Rương Sinh Nhật sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 Mặt Nạ Mừng Sinh Nhật (có thời gian sử dụng 1 ngày)

 

 

Người chơi đứng xung quanh cách 1 khoảng thời gian lại nhận được nhiều kinh nghiệm

Tối đa có thể nhận 6 Rương Mừng Sinh Nhật, sau khi nhận được rương thứ 6, sẽ nhận được 1 Thẻ VIP Sự Kiện, từ 0h00 đến 23h59 ngày 17/8/2015, có thể dùng Thẻ VIP để đổi trang bị cánh

 

Vật phẩm

Nhận được

1 Thẻ VIP

Cánh-4 (thời hạn 1 ngày)

2 Thẻ VIP

Cánh-4 (thời hạn 2 ngày)

3 Thẻ VIP

Cánh-4 (thời hạn 3 ngày)

4 Thẻ VIP

Cánh-4 (thời hạn 4 ngày)

5 Thẻ VIP

Cánh-4 (thời hạn 5 ngày)

 

Phần thưởng Rương Mừng Sinh Nhật

Mở Rương Mừng Sinh Nhật, tùy theo thời gian mở máy chủ, nhân sĩ sẽ ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau:

 

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 79

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Thuộc tính

Điểm kinh nghiệm (tùy theo đẳng cấp nhân vật)

  

500 Vàng Khóa

Khóa

1000 Vàng Khóa

Khóa

500 Hoạt Lực Khóa

Khóa

1000 Hoạt Lực Khóa

Khóa

Mặt Nạ Mừng Sinh Nhật (Hạn dùng 1 ngày)

Khóa

 

 

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 99

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Thuộc tính

500 Vàng Khóa

Khóa

1000 Vàng Khóa

Khóa

1 vạn Bạc Khóa

Khóa

2 vạn Bạc Khóa

Khóa

Đá Tinh Luyện

Khóa

Hoán Thú Phù-I

Khóa

Mặt Nạ Mừng Sinh Nhật (Hạn dùng 1 ngày)

Khóa

 

 

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 150

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Thuộc tính

1000 Vàng Khóa

Khóa

1500 Vàng Khóa

Khóa

1 vạn Bạc Khóa

Khóa

2 vạn Bạc Khóa

Khóa

Long Văn Điểu Kim

Khóa

Hoán Thú Phù-I

Khóa

Mặt Nạ Mừng Sinh Nhật (Hạn dùng 1 ngày)

Khóa

 

 

Máy chủ đã mở 71 ngày

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Thuộc tính

1000 Vàng Khóa

Khóa

Chân Khí Đan(1000điểm)

Khóa

1 vạn Bạc Khóa

Khóa

2 vạn Bạc Khóa

Khóa

Long Văn Điểu Kim

Khóa

Hoán Thú Phù-I

Khóa

Mặt Nạ Mừng Sinh Nhật (Hạn dùng 1 ngày)

Khóa

 

 

Máy chủ đã mở 191 ngày

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Thuộc tính

Mảnh Điểm Kim Thạch Giày Truyền Thuyết

Khóa

Chân Khí Đan(1000điểm)

Khóa

1 vạn Bạc Khóa

Khóa

2 vạn Bạc Khóa

Khóa

Long Văn Điểu Kim

Khóa

Hoán Thú Phù-I

Khóa

Mặt Nạ Mừng Sinh Nhật (Hạn dùng 1 ngày)

Khóa

 

Lưu ý
  • Mỗi ngày tối đa chỉ có thể nhận 6 Rương Mừng Sinh Nhật, và chỉ có thể nhận được Thẻ VIP Sự Kiện sau khi nhận rương thứ 6