Trang chủ / Sự kiện

Nhận quà sôi nổi

12-08-2015

Chia sẻ

Mỗi ngày, khi nhân sĩ tham gia các hoạt động trong game, độ sôi nổi đạt 80 và 100, tùy theo thời gian mở máy chủ sẽ nhận được các vật phẩm quý giá như sau:

Thời gian

Bắt đầu: 09h00 ngày 12/8/2015 (sau khi cập nhật phiên bản 2.84)

Kết thúc: 23h59 ngày 18/8/2015

Điều kiện tham gia

Máy chủ đã mở trước ngày 3/8/2015

Yêu cầu

♦ Đạt độ sôi nổi 80 điểm và 100 điểm

Phần thưởng

 

Máy chủ đã mở giới hạn 79

Điểm sôi nổiVật phẩmSố lượngHình ảnhThuộc tính
80Hoạt Lực Khóa500Khóa
100Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên1Khóa

 

Máy chủ đã mở giới hạn 99

Điểm sôi nổiVật phẩmSố lượngHình ảnhThuộc tính
80Tuyết Ưng Vũ1Khóa
100Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên1Khóa

 

Máy chủ đã mở 191 ngày

Điểm sôi nổiVật phẩmSố lượngHình ảnhThuộc tính
80Tuyết Ưng Vũ1Khóa
100Mảnh Điểm Kim Thạch Giày Truyền Thuyết1Khóa

 

Lưu ý: Tuyết Ưng Vũ là nguyên liệu dùng để hợp thành cánh mới, Mảnh Điểm Kim Thạch Giày Truyền Thuyết là nguyên liệu dùng để hợp thành trang bị truyền thuyết mới