Trang chủ / Sự kiện

Lửa trại mừng sinh nhật

12-08-2015

Chia sẻ

Chào mừng phiên bản Hỏa Long Quần Tụ, tối 13/8, tại quảng trường Dương Châu sẽ xuất hiện lửa trại, mau mau gọi bằng hữu đến tìm NPC Đại Sứ Sự Kiện - Phương Phàm nhận Nữ Nhi Hồng để cùng nâng chén chúc mừng nào!

Thời gian

Bắt đầu: 20h00 ngày 13/8/2015

Kết thúc: 21h30 ngày 13/8/2015

 

Nội dung sự kiện

♦ Từ 20h00 đến 21h30 ngày 13/8, tại quảng trường Dương Châu, sẽ xuất hiện 1 Lửa Trại, người chơi đứng xung quanh cứ cách mỗi khoảng thời gian sẽ nhận nhiều kinh nghiệm

 

 

♦ Nhân sĩ đến chỗ NPC Đại Sứ Sự Kiện - Phương Phàm nhận 5 bình Nữ Nhi Hồng.

 

 

♦ Nhấp Lửa Trại dùng Nữ Nhi Hồng có thể nhận 1 Rương Mừng Lửa Trại, khoảng cách mỗi lần dùng Nữ Nhi Hồng là 30 giây.

 

 

Tối đa có thể nhận 5 Rương Mừng Lửa Trại, sau khi nhận được rương thứ 5, sẽ nhận được 1 Thẻ VIP Sự Kiện, từ 0h00 đến 23h59 ngày 17/8/2015, có thể dùng Thẻ VIP để đổi trang bị cánh

Vật phẩm

Nhận được

1 Thẻ VIP

Cánh-4 (thời hạn 1 ngày)

2 Thẻ VIP

Cánh-4 (thời hạn 2 ngày)

3 Thẻ VIP

Cánh-4 (thời hạn 3 ngày)

4 Thẻ VIP

Cánh-4 (thời hạn 4 ngày)

5 Thẻ VIP

Cánh-4 (thời hạn 5 ngày)

 

Phần thưởng Rương Mừng Lửa Trại

Mở Rương Mừng Lửa Trại, tùy theo thời gian mở máy chủ, nhân sĩ sẽ ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau:

 

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 79

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Thuộc tính

500 Vàng Khóa

Khóa

1000 Vàng Khóa

Khóa

1 vạn Bạc Khóa

Khóa

2 vạn Bạc Khóa

Khóa

Đá Tinh Luyện

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Khóa

Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%

Khóa

Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%

Khóa

 

 

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 99

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Thuộc tính

500 Vàng Khóa

Khóa

1000 Vàng Khóa

Khóa

1 vạn Bạc Khóa

Khóa

2 vạn Bạc Khóa

Khóa

Đá Tinh Luyện

Khóa

Hoán Thú Phù-I

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Khóa

Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%

Khóa

Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%

Khóa

 

 

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 150

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Thuộc tính

1000 Vàng Khóa

Khóa

1500 Vàng Khóa

Khóa

1 vạn Bạc Khóa

Khóa

2 vạn Bạc Khóa

Khóa

Long Văn Điểu Kim

Khóa

Hoán Thú Phù-I

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Khóa

Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%

Khóa

Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%

Khóa

 

 

Máy chủ đã mở 71 ngày

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Thuộc tính

1000 Vàng Khóa

Khóa

Chân Khí Đan(1000điểm)

Khóa

1 vạn Bạc Khóa

Khóa

2 vạn Bạc Khóa

Khóa

Long Văn Điểu Kim

Khóa

Hoán Thú Phù-I

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Khóa

Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%

Khóa

Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%

Khóa

 

 

Máy chủ đã mở 191 ngày

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Thuộc tính

Mảnh Điểm Kim Thạch Giày Truyền Thuyết

Khóa

Chân Khí Đan(1000điểm)

Khóa

1 vạn Bạc Khóa

Khóa

2 vạn Bạc Khóa

Khóa

Long Văn Điểu Kim

Khóa

Hoán Thú Phù-I

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Khóa

Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%

Khóa

Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%

Khóa

 

Lưu ý
  • Mỗi ngày tối đa chỉ có thể nhận 5 Rương Mừng Lửa Trại, và chỉ có thể nhận được Thẻ VIP Sự Kiện sau khi nhận rương thứ 5