Trang chủ / Sự kiện

Trồng Cây Cổ Thụ

12-08-2015

Chia sẻ

Chúc mừng Ngạo Kiếm Vô Song tròn 2 tuổi, một lão nông phu đã trồng một cây thật to tại quảng trường thành Dương Châu, nhân sĩ hãy mau mau đến nhận phần thưởng do cây cổ thụ tạo ra.

Thời gian

Bắt đầu: 20h00 ngày 14/8/2015

Kết thúc: 21h30 ngày 14/8/2015

 

Nội dung sự kiện

♦ Từ 20h00 đến 21h30 ngày 14/8, tại quảng trường Dương Châu, sẽ xuất hiện 1 cây cổ thụ lớn, người chơi đứng xung quanh cây cổ thụ cách một khoảng thời gian sẽ nhận nhiều kinh nghiệm.

 

 

♦ Nhân sĩ nhấp cây Cổ Thụ sẽ nhận Rương Mừng Sinh Nhật, giãn cách thời gian mỗi lần nhận là 10 phút.

 

 

Tối đa có thể nhận 6 Rương Mừng Sinh Nhật, sau khi nhận được rương thứ 6, sẽ nhận được 1 Thẻ VIP Sự Kiện, từ 0h00 đến 23h59 ngày 17/8/2015, có thể dùng Thẻ VIP để đổi trang bị cánh

 

Vật phẩm

Nhận được

1 Thẻ VIP

Cánh-4 (thời hạn 1 ngày)

2 Thẻ VIP

Cánh-4 (thời hạn 2 ngày)

3 Thẻ VIP

Cánh-4 (thời hạn 3 ngày)

4 Thẻ VIP

Cánh-4 (thời hạn 4 ngày)

5 Thẻ VIP

Cánh-4 (thời hạn 5 ngày)

 

Phần thưởng Rương Mừng Sinh Nhật

Mở Rương Mừng Sinh Nhật, tùy theo thời gian mở máy chủ, nhân sĩ sẽ ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau:

 

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 79

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Thuộc tính

500 Vàng Khóa

Khóa

1000 Vàng Khóa

Khóa

1 vạn Bạc Khóa

Khóa

2 vạn Bạc Khóa

Khóa

Đá Tinh Luyện

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Khóa

Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân(5điểm )

Khóa

 

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 99

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Thuộc tính

500 Vàng Khóa

Khóa

1000 Vàng Khóa

Khóa

1 vạn Bạc Khóa

Khóa

2 vạn Bạc Khóa

Khóa

Đá Tinh Luyện

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Khóa

Hoán Thú Phù-I

Khóa

Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân(5điểm )

Khóa

 

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 150

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Thuộc tính

1000 Vàng Khóa

Khóa

1500 Vàng Khóa

Khóa

1 vạn Bạc Khóa

Khóa

2 vạn Bạc Khóa

Khóa

Long Văn Điểu Kim

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Khóa

Hoán Thú Phù-I

Khóa

Ma Đao Thạch·Rương(Cấp 4)

Khóa

Hộ Giáp Phiến·Rương(Cấp 4)

Khóa

Ngũ Hành Thạch·Rương(Cấp 4)

Khóa

 

Máy chủ đã mở 71 ngày

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Thuộc tính

1000 Vàng Khóa

Khóa

Chân Khí Đan (1000điểm)

Khóa

1 vạn Bạc Khóa

Khóa

2 vạn Bạc Khóa

Khóa

Long Văn Điểu Kim

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Khóa

Hoán Thú Phù-I

Khóa

Ma Đao Thạch·Rương(Cấp 4)

Khóa

Hộ Giáp Phiến·Rương(Cấp 4)

Khóa

Ngũ Hành Thạch·Rương(Cấp 4)

Khóa

Danh Vọng Lệnh World cup(5điểm)

Khóa

 

Máy chủ đã mở 191 ngày

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Thuộc tính

Mảnh Điểm Kim Thạch Giày Truyền Thuyết

Khóa

Chân Khí Đan (1000điểm)

Khóa

1 vạn Bạc Khóa

Khóa

2 vạn Bạc Khóa

Khóa

Long Văn Điểu Kim

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Khóa

Hoán Thú Phù-I

Khóa

Ma Đao Thạch·Rương(Cấp 4)

Khóa

Hộ Giáp Phiến·Rương(Cấp 4)

Khóa

Ngũ Hành Thạch·Rương(Cấp 4)

Khóa

Danh Vọng Lệnh Mị Lực (5điểm)

Khóa

Danh Vọng Lệnh Hiệp Khách(5điểm)

Khóa
Lưu ý
  • Mỗi ngày tối đa chỉ có thể nhận 6 Rương Mừng Sinh Nhật, và chỉ có thể nhận được Thẻ VIP Sự Kiện sau khi nhận rương thứ 6