Trang chủ / Sự kiện

Chăm sóc cây sinh nhật

12-08-2015

Chia sẻ

Chúc mừng Ngạo Kiếm Vô Song tròn 2 tuổi, một lão nông phu đã trồng một cây thật to tại quảng trường thành Dương Châu, nhân sĩ hãy mau mau đến chăm sóc cây để nhận phần thưởng do cây cổ thụ tạo ra.

Thời gian

Bắt đầu: 20h00 ngày 15/8/2015

Kết thúc: 21h30 ngày 15/8/2015

 

Nội dung sự kiện

♦ Từ 20h00 đến 21h30 ngày 15/8, tại quảng trường Dương Châu, sẽ xuất hiện 1 cây lớn, người chơi đứng xung quanh Cây Mừng Sinh Nhật cách một khoảng thời gian sẽ nhận nhiều kinh nghiệm.

 

 

♦ Nhân sĩ nhấp Cây Mừng Sinh Nhật để chăm sóc, có thể chăm sóc miễn phí, hoặc tốn 99 Vàng để chăm sóc. Chăm sóc miễn phí nhận được Quà Chăm Sóc Chu Đáo, chăm sóc tốn phí nhận được Quà Chăm Sóc Tỉ Mỉ.

 

Mỗi ngày, nhân sĩ có thể chăm sóc cây cổ thụ miễn phí 5 lần, tốn 99 Vàng chăm sóc cổ thụ 25 lần. Sau 30 lần chăm sóc cổ thụ, sẽ nhận được 1 Thẻ VIP Sự Kiện, từ 0h00 đến 23h59 ngày 17/8/2015, có thể dùng Thẻ VIP để đổi trang bị cánh

 

Vật phẩm

Nhận được

1 Thẻ VIP

Cánh-4 (thời hạn 1 ngày)

2 Thẻ VIP

Cánh-4 (thời hạn 2 ngày)

3 Thẻ VIP

Cánh-4 (thời hạn 3 ngày)

4 Thẻ VIP

Cánh-4 (thời hạn 4 ngày)

5 Thẻ VIP

Cánh-4 (thời hạn 5 ngày)

 

Phần thưởng

Mở Quà Chăm Sóc Chu Đáo, nhân sĩ sẽ nhận được:

 

Phần thưởng

Hình ảnh

Thuộc tính

Điểm kinh nghiệm (tùy theo đẳng cấp nhân vật)

 

 

500 Hoạt Lực Khóa

Khóa

 

 

Mở Quà Chăm Sóc Tỉ Mỉ, tùy theo thời gian mở máy chủ, nhân sĩ sẽ ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau:

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 79

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Thuộc tính

Cánh-2

Khóa

Đá Tinh Luyện

Khóa

Toái Phiến·Mặc Quân

Khóa

Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

Khóa

2000 Vàng Khóa

Khóa

2 vạn Bạc Khóa

Khóa

Tuyết Ưng Vũ

Khóa

1000 Hoạt Lực Khóa

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Khóa

 

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 150

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Thuộc tính

Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân(5điểm)

Không khóa

2000 Vàng Khóa

Khóa

5000 Vàng Khóa

Khóa

2 vạn Bạc Khóa

Khóa

5 vạn Bạc Khóa

Khóa

Toái Phiến·Dạ Vương Mặc Quân

Khóa

Toái Phiến·Ly Trần Tử

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Khóa

2000 Hoạt Lực Khóa

Khóa

5000 Hoạt Lực Khóa

Khóa

Cánh-2

Khóa

Hoán Thú Phù-I

Khóa

 

Máy chủ đã mở 71 ngày

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Thuộc tính

Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân (5điểm)

Không khóa

Danh Vọng Lệnh World cup (5điểm)

Không khóa

2000 Vàng Khóa

Khóa

5000 Vàng Khóa

Khóa

2 vạn Bạc Khóa

Khóa

5 vạn Bạc Khóa

Khóa

Toái Phiến·Trương Siêu

Khóa

Toái Phiến·Kim Thân Lang Nhân

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Khóa

2000 Hoạt Lực Khóa

Khóa

5000 Hoạt Lực Khóa

Khóa

Cánh-2

Khóa

Đá Rèn

Khóa

5 Long Văn Điêu Kim

Khóa

 

Máy chủ đã mở 191 ngày

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Thuộc tính

Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân (5điểm)

Không khóa

Danh Vọng Lệnh World cup (5điểm)

Không khóa

Chân Khí Đan (1000 điểm)

Khóa

Chân Khí Đan (2000 điểm)

Khóa

5000 Vàng Khóa

Khóa

5 vạn Bạc Khóa

Khóa

Toái Phiến·Ô Qua Việt

Khóa

Toái Phiến·Kim Thân Lang Nhân

Khóa

Mảnh Điểm Kim Thạch Giày Truyền Thuyết

Khóa

Cánh-3

Khóa

2000 Hoạt Lực Khóa

Khóa

5000 Hoạt Lực Khóa

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

Khóa

Đá Rèn

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

Khóa