vòng chung kết

Vòng chung kết giải đấu Bang Hội Vô Song sẽ bắt đầu từ tháng 12/2017, quý đại hiệp hãy theo dõi một số hướng dẫn khi tham gia giải đấu như sau nhé:

Giai đoạn báo danh

♦ Bang chủ sau khi bốc thăm phân bảng, sẽ nhận được Bang Hội Vô Song Lệnh.

Vật phẩm Hình ảnh Mô tả
Bang Hội Vô Song Lệnh

Dùng để báo danh vào sân thi đấu Bang Hội Vô Song

Khóa, không thể giao dịch

 

Lưu ý:

Bang Hội Vô Song Lệnh đã được phát cho các Bang chủ bang tham gia giải đấu

Bang Chủ phải lựa chọn 60 người tham gia cẩn thận vì chỉ phát 60 Bang Hội Vô Song Lệnh

Nhân vật trong Bang nhận Bang Hội Vô Song Lệnh tiến hành out bang không tham gia giải đấu hoặc không online để thi đấu sẽ không được hỗ trợ

Những Đại hiệp nào không tiến hành báo danh trong thời gian báo danh thì sẽ không được phép thi đấu

♦ Sau khi có Bang Hội Vô Song Lệnh, quý đại hiệp đến gặp NPC Quan Viên Bang Hội để báo danh thi đấu

Giai đoạn thi đấu

Điều kiện

♦ Nằm trong top 32 Bang của 4 cụm server có số phiếu bình chọn cao nhất. Chi tiết vòng bình chọn giải đấu và đã dùng Bang Hội Vô Song Lệnh báo danh trong giai đoạn báo danh mới có thể vào chiến trường.

♦ Thành viên bang hội tham gia thi đấu phải có sự đồng ý của Bang chủ và tiến hành báo danh trong thời gian quy định mới được tham gia thi đấu.

♦ Mỗi trận thi đấu mỗi Bang hội ít nhất triệu tập 20 thành viên tham gia, tối đa 60.

♦ Nếu Bang chủ tiếp nhận thành viên mới cần tìm hiểu thông tin thành viên và có trách nhiệm quản lý thành viên bang của mình

Các vật phẩm được bán tại Tiệm liên cụm (mua bằng bạc khóa liên cụm)

Vật phẩm Giá (Bạc liên cụm) Hình ảnh Tính chất
Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan 144 Khóa
Bánh Bao 500 Khóa
Hộ Giáp Phiến (Lv6) 37500 Khóa
Hộ Giáp Phiến (Lv5) 18000 Khóa
Hộ Giáp Phiến (Lv4) 9000 Khóa
Hộ Giáp Phiến (Lv3) 4500 Khóa
Ma Đao Thạch (Lv6) 37500 Khóa
Ma Đao Thạch (Lv5) 18000 Khóa
Ma Đao Thạch (Lv4) 9000 Khóa
Ma Đao Thạch (Lv3) 4500 Khóa
Ngũ Hành Thạch (Lv6) 37500 Khóa
Ngũ Hành Thạch (Lv5) 18000 Khóa
Ngũ Hành Thạch (Lv4) 9000 Khóa
Ngũ Hành Thạch (Lv3) 4500 Khóa

Buff hỗ trợ chêch lệch giữa các máy chủ

Thời gian mở máy chủ Thuộc tính Buff hỗ trợ
Máy chủ đã mở trước 161 ngày

Thời gian tạo trạng thái ngũ hành: Tăng 180

Xác suất bị trạng thái xấu: Giảm 18

Xác suất bị trạng thái Ngũ Hành: Giảm 18

Chịu thời gian trạng thái ngũ hành: Giảm 90

Công cơ bản: 180 đến 180 điểm

Công cơ bản: Tăng 21%

Giảm né: Tăng 81 điểm

Sát thương chí mạng: Tăng 4%

Phòng chí mạng: Tăng 4%

Tất cả kháng tính: Tăng 35 điểm

Sinh lực tối đa: Tăng 180 điểm

Sinh lực tối đa: Tăng 5%

Hiệu suất hồi sinh lực: Tăng 4%

Lực Công: Tăng 7%

Lực Phòng: Tăng 5%

Ngũ hành tương khắc tăng mạnh: Tăng 90

Ngũ hành tương khắc yếu đi: Tăng 100

Máy chủ đã mở từ 162 ngày đến 281 ngày

Xác suất bị trạng thái xấu: Giảm 18

Xác suất bị trạng thái Ngũ Hành: Giảm 18

Công cơ bản: 180 đến 180 điểm

Công cơ bản: Tăng 21%

Giảm né: Tăng 45 điểm

Sát thương chí mạng: Tăng 4%

Phòng chí mạng: Tăng 4%

Tất cả kháng tính: Tăng 35 điểm

Sinh lực tối đa: Tăng 180 điểm

Sinh lực tối đa: Tăng 5%

Hiệu suất hồi sinh lực: Tăng 4%

Lực Công: Tăng 7%

Lực Phòng: Tăng 5%

Lưu ý: Những nhân sĩ ở các máy chủ mở trên 282 ngày thì không nhận được Buff