vòng chung kết

1.GM (Game Master)

♦ Quyền hạn GM:

 • Giám sát, nhắc nhở, quay clip, chụp hình, kiểm tra trang bị.
 • NPH cung cấp thông tin, tài liệu liên quan trận đấu

♦ GM không thể:

 • Giao lưu, chat với người chơi
 • Không thể phạt, chỉ có thể chụp hình, quay clip các hành vi vi phạm của người chơi, gửi cho NPH tiến hành xử lý

♦ Các quy tắc khác

 • GM không tính số lượng thành viên tham gia thi đấu của 2 Bang
 • GM không thể gây sát thương người chơi tham gia thi đấu, cũng không chịu bất cứ sát thương nào.
 • GM có thể chịu ảnh hưởng kỹ năng bổ trợ
 • GM không ảnh hưởng đến kỹ năng người chơi tham gia thi đấu
 • Phát ngôn của GM chỉ có tính chất tham khảo, chủ yếu là nhắc nhở người chơi, hướng dẫn người chơi
 • GM cần đảm bảo tính chính xác của mình khi cung cấp thông tin cho NPH
 • Nếu nhận được phản ánh của người chơi về GM, NPH sẽ căn cứ dữ liệu của hệ thống tiến hành xử lý. Quyết định của NPH là quyết định cuối cùng.

2. Xử lý khiếu nại

♦ NPH chỉ tiến hành xử lý những khiếu nại đáp ứng những điều kiện dưới:

 • Thông tin tài khoản rõ ràng
 • Tài khoản khiếu nại là tài khoản của Bang chủ

Nội dung khiếu nại phải liên quan trực tiếp đến bang tham gia thi đấu

 • Khiếu nại không đáp ứng những điều kiện trên NPH sẽ không xử lý
 • NPH chỉ liên hệ bang chủ tiến hành xử lý khiếu nại
 • NPH sẽ căn cứ dữ liệu của hệ thống, tài liệu của GM bảo đảm tính công bằng
 • Mất điện, rớt mạng và những yếu đó khách quan khác NPH sẽ không nhận khiếu nại
 • Nếu vì vấn đề hệ thống game, NPH sẽ thông báo trên website và chọn thời gian khác để tổ chức lại trận đấu

3. Lợi dụng bug game và hành vi bất nhã

Nếu Bang có bất kỳ thành viên nào lợi dụng bug game, Bang này sẽ bị tước đoạt tư cách tham gia thi đấu, hơn nữa không thể nhận bất cứ phần thưởng nào. NPH sẽ căn cứ dữ liệu hệ thống trong game, căn cứ clip quay lại được để làm chứng cứ xác nhận bug

Thành viên tham gia thi đấu nếu có thành vi bất nhã, xúc phạm người khác đều sẽ bị xử lý

Xúc phạm người khác: cấm thành viên này tham gia trận đấu tiếp theo

Xúc phạm GM: cấm thành viên này tham gia tất cả các trận đấu tiếp theo

Vi phạm quy tắc game, vi phạm hành vi nghiêm cấm trong game: cấm vĩnh viễn tham gia thi đấu, không thể nhận bất cứ phần thưởng nào