Ra mắt 10H00 ngày 14/05

Lượt báo danh

2392216

báo danh

Để nhận giftcode

Coming soon

Copy

Khởi tạo
10h00 ngày 11/05
ra mắt
10h00 ngày 14/05

NHẬN BÁCH KIẾM LỆNH

nhận code tăng lực chiến ngay

Phiên bản mới
SỰ KIỆN ĐẶC SẮC