Trang chủ / Sự kiện

Nhóm Chí Tôn

01-10-2015

Chia sẻ

Máy chủ mở từ ngày 8/5/2015 đến ngày 10/6/2015

Mốc tích lũy Vật phẩmSố lượngHình ảnhThuộc tính
3.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
 Tử Thủy Tinh2 Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Tinh Vẫn Tệ1 Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
6.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Tử Thủy Tinh2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Phá Thiên Chùy4 Khóa
15.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Tử Thủy Tinh3Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Lệnh Bổ Sung Công Huân 1Khóa
Danh Vọng Lệnh Mị Lực (5 điểm)6Không khóa
Danh Vọng Lệnh Ân Sư (5 điểm)7Không khóa
Tinh Vẫn Tệ1 Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
45.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Hồng Thủy Tinh1 Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Túi Tàn Quyển Bí Tịch Môn Phái1Không khóa
Lệnh Bổ Sung Công Huân1Khóa
Tàn Huân Chương (chưa giám định)5Khóa
Danh Vọng Lệnh Mị Lực (5 điểm)5 Không khóa
Danh Vọng Lệnh Ân Sư (5 điểm)6 Không khóa
Võ Lâm Vinh Dự Lệnh1Khóa
Tinh Vẫn Tệ1 Khóa
Tuyết Ưng Vũ5Khóa
Ma Phùng Tuyến 12Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (chưa giám định)2Khóa
90.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Hồng Thủy Tinh1Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%3Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%3Khóa
Mảnh Diệu Nhật Lưu Ly Thể Tham Ngộ Quyển1Không Khóa
Ma Đao Thạch·Rương (Cấp 5)1Khóa
Hộ Giáp Phiến·Rương (Cấp 5)1
Khóa
Ngũ Hành Thạch·Rương (Cấp 5)1 Khóa
Danh Vọng Lệnh Mị Lực (5 điểm)1Không khóa
Danh Vọng Lệnh Hiệp Khách (5 điểm)2Không khóa
Ma Thạch Lấp Lánh·Hộ Phù lv61 Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
Tàn Huân Chương (chưa giám định)2Khóa
Ấn Nguyên Soái (hiệu lực 7 ngày)1Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (chưa giám định)1Khóa
150.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Hồng Thủy Tinh2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%4Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%4 Khóa
Mảnh Diệu Nhật Lưu Ly Thể Tham Ngộ Quyển1 Không Khóa
Ma Đao Thạch·Rương (Cấp 5)1Khóa
Hộ Giáp Phiến·Rương (Cấp 5)1Khóa
Ngũ Hành Thạch·Rương (Cấp 5)1Khóa
Danh Vọng Lệnh Mị Lực (5 điểm)5Không khóa
Danh Vọng Lệnh Ân Sư (5 điểm)5 Không khóa
Linh Thạch Hợp Quyển 61 Không khóa
Ma Phùng Tuyến 31Khóa
Ma Phùng Tuyến 41Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (chưa giám định)2Khóa
Tàn Huân Chương (chưa giám định)3Khóa
Tuyết Ưng Vũ3Khóa