Trang chủ / Sự kiện

Nhóm Lăng Vân

01-10-2015

Chia sẻ

Máy chủ mở ngày 18/9/2015

Mốc tích lũy Vật phẩmSố lượngHình ảnhThuộc tính
3.000 VàngQuà May Mắn
1Khóa
 Tử Thủy Tinh1 Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
Cống Hiến Sư Môn800Khóa
6.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Tử Thủy Tinh1Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Tuyết Ưng Vũ1 Khóa
15.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Tử Thủy Tinh1Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Đá Tinh Luyện10Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên1Khóa
Ly Vân Ti-35Khóa
Cống Hiến Sư Môn2000Khóa
45.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Tử Thủy Tinh2 Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân (5 điểm)6Không khóa
Lệnh Bổ Sung Công Huân1Khóa
Tuyết Ưng Vũ2Khóa
Hộp Quà Phi Phong Bậc 31 Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (chưa giám định)1Khóa
Cống Hiến Sư Môn2000Khóa
Vàng khóa5000Khóa
Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên1Khóa
Hoán Thú Phù-I10Khóa
Tàn Huân Chương (chưa giám định)2Khóa
90.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Hồng Thủy Tinh1Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%3Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%3Khóa
Ma Đao Thạch·Rương (Cấp 4)1Khóa
Hộ Giáp Phiến·Rương (Cấp 4)1
Khóa
Ngũ Hành Thạch·Rương (Cấp 4)1 Khóa
Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên3Khóa
Túi Toái Phiến 22Khóa
Phù Đổi Tên Đồng Đội1Khóa
Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân (5 điểm)17 Không khóa
Ấn Thống Lĩnh (hiệu lực 7 ngày)1Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (chưa giám định)1Khóa
Tàn Huân Chương (chưa giám định)2Khóa
150.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Hồng Thủy Tinh1Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%4Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%4 Khóa
Ma Đao Thạch·Rương (Cấp 4)1Khóa
Hộ Giáp Phiến·Rương (Cấp 4)1Khóa
Ngũ Hành Thạch·Rương (Cấp 4)1Khóa
Lệnh Mở Ô Đồng Đội1Không khóa
Túi Toái Phiến 23Khóa
Túi Toái Phiến 31Khóa
Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân (5 điểm)20 Không khóa
Huân Chương Tinh Xảo (chưa giám định)1Khóa
Tàn Huân Chương (chưa giám định)2Khóa