Trang chủ / Sự kiện

Nhóm Ỷ Thiên

01-10-2015

Chia sẻ

Máy chủ mở ngày 3/7/2015

Mốc tích lũy Vật phẩmSố lượngHình ảnhThuộc tính
3.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
 Tử Thủy Tinh2 Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Ly Vân Ti-410 Khóa
Long Văn Điểu Kim6Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
6.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Tử Thủy Tinh2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Phá Thiên Chùy4 Khóa
15.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Tử Thủy Tinh3Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Lệnh Bổ Sung Công Huân 1Khóa
Danh Vọng Lệnh World Cup (5 điểm)6Không khóa
Dung Thiết Thủy2Khóa
Tinh Vẫn Tệ1 Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
45.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Hồng Thủy Tinh1 Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Túi Tàn Quyển Bí Tịch Môn Phái1Không khóa
Lệnh Bổ Sung Công Huân1Khóa
 Cống Hiến Sư Môn1 vạn
Khóa
Danh Vọng Lệnh World Cup (5 điểm)20 Không khóa
Võ Lâm Vinh Dự Lệnh1Khóa
Tinh Vẫn Tệ2 Khóa
Tuyết Ưng Vũ5Khóa
Ma Phùng Tuyến 13Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (chưa giám định)2Khóa
Tàn Huân Chương (chưa giám định)5Khóa
90.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Hồng Thủy Tinh1Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%3Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%3Khóa
Mảnh Diệu Nhật Lưu Ly Thể Tham Ngộ Quyển1Không Khóa
Ma Đao Thạch·Rương (Cấp 5)1Khóa
Hộ Giáp Phiến·Rương (Cấp 5)1
Khóa
Ngũ Hành Thạch·Rương (Cấp 5)1 Khóa
Danh Vọng Lệnh World Cup (5 điểm)8Không khóa
Lệnh Mở Ô Đồng Đội1Không khóa
Ma Phùng Tuyến 11Khóa
Ma Phùng Tuyến 21Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (chưa giám định)1Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
Tàn Huân Chương (chưa giám định)2Khóa
150.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Hồng Thủy Tinh2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%4Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%4 Khóa
Mảnh Diệu Nhật Lưu Ly Thể Tham Ngộ Quyển1 Không Khóa
Ma Đao Thạch·Rương (Cấp 5)1Khóa
Hộ Giáp Phiến·Rương (Cấp 5)1Khóa
Ngũ Hành Thạch·Rương (Cấp 5)1Khóa
Danh Vọng Lệnh World Cup (5 điểm)15Không khóa
Ma Thạch Lấp Lánh·Liên lv51Không khóa
Huyền Thiết Thạch40Khóa
Võ Lâm Vinh Dự Lệnh1Khóa
Ma Phùng Tuyến 41Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (chưa giám định)2Khóa
Tàn Huân Chương (chưa giám định)3Khóa
Tuyết Ưng Vũ3Khóa