Trang chủ / Sự kiện

Nhóm Vô Song

01-10-2015

Chia sẻ

Máy chủ mở từ ngày 9/3/2015 đến ngày 27/3/2015

Mốc tích lũy Vật phẩmSố lượngHình ảnhThuộc tính
3.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
 Tử Thủy Tinh3 Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Ly Vân Ti-510 Khóa
Hoán Thú Phù-I5 Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
6.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Hồng Thủy Tinh1Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Chân Khí Đan (1000)2 Khóa
15.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Hồng Thủy Tinh1Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Lệnh Bổ Sung Công Huân 1Khóa
Kỳ Lân Thú Giác·Huyết 91Khóa
Hoán Thú Phù-I20Khóa
Chân Khí Đan (1000)10 Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
Ma Phùng Tuyến 11Khóa
45.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Hồng Thủy Tinh2 Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Tàn Huân Chương (chưa giám định)5 Khóa
Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi20 Không Khóa
Ma Thạch Lấp Lánh·Y Phục lv61Khóa
Kỳ Lân Thú Giác·Huyết 91 Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (chưa giám định)3Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên2Khóa
Tuyết Ưng Vũ5Khóa
Cống Hiến Sư Môn
6000 Khóa
Ma Phùng Tuyến 21Khóa
Ma Phùng Tuyến 31Khóa
90.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Hồng Thủy Tinh2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%3Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%3Khóa
Tàn Huân Chương (chưa giám định)4 Khóa
Ma Phùng Tuyến 11
 Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi5Không khóa
Huân Chương Tinh Xảo (chưa giám định)1Khóa
Túi Chọn Khí Bàn
1Không khóa
Ấn Đại Nguyên Soái (hiệu lực 7 ngày)1Khóa
Ma Phùng Tuyến 22Khóa
150.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Cam Thủy Tinh1Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%4Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%4 Khóa
Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi5 Không Khóa
Ma Đao Thạch·Rương (Cấp 5)1Khóa
Hộ Giáp Phiến·Rương (Cấp 5)1Khóa
Ngũ Hành Thạch·Rương (Cấp 5)1Khóa
Túi Chọn Khí Bàn
1Không khóa
Ma Phùng Tuyến 11Khóa
Ma Phùng Tuyến 21Khóa
Linh Thạch Hợp Quyển 61Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (chưa giám định)1Khóa