Trang chủ / Sự kiện

Nhóm Ngạo Thế

01-10-2015

Chia sẻ

Máy chủ mở ngày 3/8/2015

Mốc tích lũy Vật phẩmSố lượngHình ảnhThuộc tính
3.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
 Tử Thủy Tinh1 Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Đá Tinh Luyện5 Khóa
Hoán Thú Phù-I3 Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
6.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Tử Thủy Tinh1Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Đá Tinh Luyện10 Khóa
15.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Tử Thủy Tinh1Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Đá Tinh Luyện10Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên1Khóa
Dung Thiết Thủy2Khóa
Huyền Thiết Thạch5Khóa
Tuyết Ưng Vũ2Khóa
Thể Năng Đan Tọa Kỵ10Không khóa
45.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Tử Thủy Tinh3 Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Danh Vọng Lệnh Lãnh Thổ Chiến (5 điểm )12Không khóa
Lệnh Bổ Sung Công Huân1Khóa
Vàng Khóa1 vạn
Khóa
Danh Vọng Lệnh Cầu Phúc (5 điểm )12 Không khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên1 Khóa
Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên1Khóa
Hoán Thú Phù-I10 Khóa
Tuyết Ưng Vũ5Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (chưa giám định)2Khóa
Tàn Huân Chương (chưa giám định)5Khóa
90.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Hồng Thủy Tinh1Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%3Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%3Khóa
Ma Đao Thạch·Rương (Cấp 4)1Khóa
Hộ Giáp Phiến·Rương (Cấp 4)1
Khóa
Ngũ Hành Thạch·Rương (Cấp 4)1 Khóa
Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên 1Khóa
Danh Vọng Lệnh Lãnh Thổ Chiến (5 điểm)10Không khóa
Danh Vọng Lệnh Cầu Phúc (5 điểm)8 Không khóa
Diệu Nhật Lưu Ly Thể Tàn Quyển1Khóa
Ấn Nguyên Soái (hiệu lực 7 ngày)1Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (chưa giám định)2Khóa
Tuyết Ưng Vũ2Khóa
150.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Hồng Thủy Tinh1Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%4Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%4 Khóa
Ma Đao Thạch·Rương (Cấp 4)1Khóa
Hộ Giáp Phiến·Rương (Cấp 4)1Khóa
Ngũ Hành Thạch·Rương (Cấp 4)1Khóa
Lệnh Mở Ô Đồng Đội1Không khóa
Danh Vọng Lệnh Lãnh Thổ Chiến (5 điểm)11 Không khóa
Thể Năng Đan Tọa Kỵ10 Không khóa
Ma Thạch Lấp Lánh·Hộ Oản lv51 Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (chưa giám định)1Khóa
Tuyết Ưng Vũ2Khóa