Trang chủ / Sự kiện

Nhóm Tiềm Long

01-10-2015

Chia sẻ

Máy chủ mở ngày 18/8/2015 đến ngày 4/9/2015

Mốc tích lũy Vật phẩmSố lượngHình ảnhThuộc tính
3.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
 Tử Thủy Tinh1 Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
Cống Hiến Sư Môn800Khóa
6.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Tử Thủy Tinh1Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Tuyết Ưng Vũ1 Khóa
15.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Tử Thủy Tinh1Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Đá Tinh Luyện10Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên2Khóa
Dung Thiết Thủy2Khóa
Huyền Thiết Thạch5 Khóa
Quyển Nhiệm Vụ (Chưa giám định)5Khóa
45.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Tử Thủy Tinh2 Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Danh Vọng Lệnh Lãnh Thổ Chiến (5 điểm )7Không khóa
Lệnh Bổ Sung Công Huân1Khóa
Tuyết Ưng Vũ5Khóa
Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân (5 điểm )7 Không khóa
Huân Chương Tinh Xảo (chưa giám định)2Khóa
Vàng khóa5000Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên1 Khóa
Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên1Khóa
Cống Hiến Sư Môn2000Khóa
Tàn Huân Chương (chưa giám định)5Khóa
90.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Hồng Thủy Tinh1Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%3Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%3Khóa
Ma Đao Thạch·Rương (Cấp 4)1Khóa
Hộ Giáp Phiến·Rương (Cấp 4)1
Khóa
Ngũ Hành Thạch·Rương (Cấp 4)1 Khóa
Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên 1Khóa
Túi Toái Phiến 32Khóa
Phù Đổi Tên Đồng Đội1Khóa
Danh Vọng Lệnh Lãnh Thổ Chiến (5 điểm)10Không khóa
Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân (5 điểm)7 Không khóa
Ấn Đại Tướng (hiệu lực 7 ngày)1Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (chưa giám định)1Khóa
150.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Hồng Thủy Tinh1Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%4Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%4 Khóa
Ma Đao Thạch·Rương (Cấp 4)1Khóa
Hộ Giáp Phiến·Rương (Cấp 4)1Khóa
Ngũ Hành Thạch·Rương (Cấp 4)1Khóa
Lệnh Mở Ô Đồng Đội1Không khóa
Túi Toái Phiến 32Khóa
Danh Vọng Lệnh Lãnh Thổ Chiến (5 điểm)10 Không khóa
Diệu Nhật Lưu Ly Thể Tàn Quyển1 Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (chưa giám định)1Khóa
Tàn Huân Chương (chưa giám định)1Khóa