Ra mắt ngày 30/06/2017

Trong phiên bản 2.103.73 (cập nhật ngày 30/06/2017) gồm những nội dung đáng chú ý như sau:

 

Cập nhật mới

♦ Cập nhật hệ thống tính năng Bảo bối.

 

Ưu hóa điều chỉnh

♦ Điều chỉnh chiến khu mới.

 

Sự kiện mới

♦ Sự kiện Mua Sắm Thỏa Thích (diễn ra từ ngày 01/07 - 12/07).

♦ Sự kiện Tích Lũy Nhận Thưởng (diễn ra ngày 01/07 - 16/07).

♦ Sự kiện Thiên Sơn Tuyết Liên (diễn ra từ ngày 05/07 - 25/07.

 

Đại sứ truyền thông - Lạc Tâm Ảnh