Ra mắt ngày 30/06/2017

Sau khi phiên bản Hỏa Long Quần Tụ cập bến, trong thế giới Tuyệt Đỉnh Võ Hiệp - Ngạo Kiếm Vô Song sẽ xuất hiện một hệ thống cánh mới:

Nguyên liệu hợp thành

Tên vật phẩmHình ảnh
Tuyết Ưng Vũ
Ma Phùng Tuyến-1
Ma Phùng Tuyến-2
Ma Phùng Tuyến-3
Ma Phùng Tuyến-4
Ma Phùng Tuyến-5
Ma Phùng Tuyến-6
Ma Phùng Tuyến-7

Hệ thống cánh mới

Bậc cánhHình ảnh
Cánh bậc 1
Cánh bậc 2
Cánh bậc 3
Cánh bậc 4
Cánh bậc 5
Cánh bậc 6

Hợp thành và nâng cấp cánh

Công thứcHợp thành
3 Tuyết Ưng Vũ + Ma Phùng Tuyến-1 + 800 Hoạt LựcCánh bậc 1
3 Cánh bậc 1 + Ma Phùng Tuyến-2 + 1600 Hoạt LựcCánh bậc 2
3 Cánh bậc 2 + Ma Phùng Tuyến-3 + 3200 Hoạt LựcCánh bậc 3
3 Cánh bậc 3 + Ma Phùng Tuyến-4 + 6400 Hoạt LựcCánh bậc 4
3 Cánh bậc 4 + Ma Phùng Tuyến-5 + 12800 Hoạt LựcCánh bậc 5
3 Cánh bậc 5 + Ma Phùng Tuyến-6 + 25600 Hoạt LựcCánh bậc 6

 

25600