Ra mắt ngày 30/06/2017

Khai thiên phá thạch không chỉ cần các loại vũ khí tinh nhuệ mà còn cần các loại trang bị tân tiến. Trên đường hành hiệp trượng nghĩa, có lúc nhân sĩ phải băng qua những sa mạc mênh mông, những ngọn núi lửa đầy nham thạch, những vùng tuyết băng giá. Có gì quý hơn một đôi giày sẽ bảo vệ đôi chân của quý đại hiệp chống lại các môi trường khắc nguyệt đó, đồng thời gia tăng sức mạnh chiến đấu.

Trang bị mới sẽ cập nhật trong phiên bản Hỏa Long Quần Tụ

 

Giới tính nhân vật Trang bị mới
Nam
Nữ

 

Nguyên liệu hợp thành

 

Nguyên liệuHợp thành
Điểm Kinh Thạch + [Hoàng Kim] U Lan Đạp Tuyết [Truyền Thuyết] Lạc Mai Điểm Nhu
Điểm Kinh Thạch + [Hoàng Kim] Kim Hồng Trì Tiêu[Truyền Thuyết] Li Long Diệu Nhật

 

 

 Để hợp thạch Điểm Kim Thạch Giày Truyền Thuyết cần có 730 Mảnh Điểm Kim Thạch Giày Truyền Thuyết

 

 Mảnh Điểm Kim Thạch Giày Truyền Thuyết

 

Tên trang bịHình ảnh
[Hoàng Kim] Kim Hồng Trì Tiêu
[Hoàng Kim] U Lan Đạp Tuyết