Nhằm tìm kiếm và vinh danh những đóa hoa thanh khiết, có vẻ đẹp thần tiên trong thế giới Tuyệt Đỉnh Võ Hiệp, cuộc thi Tuyệt Sắc Giai Nhân chính là cơ hội để quý vị nữ hiệp thi nhau khoe sắc, trở thành mỹ nữ tài sắc vẹn toàn. Để tham gia cuộc thi, mời quý vị xem hướng dẫn cụ thể như sau:

Thời gian báo danh: Từ ngày 23/05/2014 đến ngày 04/06/2014

Bước 1: Báo danh tại NPC Hải Mỹ Lệ

Người chơi nữ đến gặp NPC Hải Mỹ Lệ

NPC Hải Mỹ LệVị trí

Thành Đô

Tọa độ: 786/291

Nhấp chọn Ta là mỹ nhân để báo danh

Tiếp tục chọn Xác nhận

Bước 2: Up ảnh lên website

2 giờ sau khi tiến hành thao tác báo danh tại NPC Hải Mỹ Lệ, quý mỹ nữ hãy quay lại gặp NPC Hải Mỹ Lệ nhấp chọn Ta đến gửi hình ảnh

Sẽ xuất hiện trang tham gia sự kiện Tuyệt Sắc Giai Nhân

Quý nữ hiệp đăng nhập bằng tài khoản tài khoản ID DUO

Cập nhật thông tin chính xác của quý vị

Đồng thời tải hình ảnh thật của quý vị có kích thước 460x349 pixel, dung lượng nhỏ hơn 2 MB

Nhấp chọn Đồng ý

 

NPC Hải Mỹ LệVị trí

Thành Đô

Tọa độ: 786/291

 

NPC Hải Mỹ LệVị trí

Thành Đô

Tọa độ: 786/291

Lưu ý
  • Trong vòng 24 giờ, hình ảnh của quý vị sẽ được xét duyệt trước khi cập nhật lên trang sự kiện Tuyệt Sắc Giai Nhân
 

Nhằm tìm kiếm và vinh danh những đóa hoa thanh khiết, có vẻ đẹp thần tiên trong thế giới Tuyệt Đỉnh Võ Hiệp, cuộc thi Tuyệt Sắc Giai Nhân chính là cơ hội để quý vị nữ hiệp thi nhau khoe sắc, trở thành mỹ nữ tài sắc vẹn toàn. Để tham gia cuộc thi, mời quý vị xem hướng dẫn cụ thể như sau:

Thời gian báo danh: Từ ngày 23/05/2014 đến ngày 04/06/2014

Bước 1: Báo danh tại NPC Hải Mỹ Lệ

Người chơi nữ đến gặp NPC Hải Mỹ Lệ

NPC Hải Mỹ LệVị trí

Thành Đô

Tọa độ: 786/291

Nhấp chọn Ta là mỹ nhân để báo danh

Tiếp tục chọn Xác nhận

Bước 2: Up ảnh lên website

2 giờ sau khi tiến hành thao tác báo danh tại NPC Hải Mỹ Lệ, quý mỹ nữ hãy quay lại gặp NPC Hải Mỹ Lệ nhấp chọn Ta đến gửi hình ảnh

Sẽ xuất hiện trang tham gia sự kiện Tuyệt Sắc Giai Nhân

Quý nữ hiệp đăng nhập bằng tài khoản tài khoản ID DUO

Cập nhật thông tin chính xác của quý vị

Đồng thời tải hình ảnh thật của quý vị có kích thước 460x349 pixel, dung lượng nhỏ hơn 2 MB

Nhấp chọn Đồng ý

Hải Mỹ Lệ
Hải Mỹ Lệ

 

NPC Hải Mỹ LệVị trí

Thành Đô

Tọa độ: 786/291

Nhằm tìm kiếm và vinh danh những đóa hoa thanh khiết, có vẻ đẹp thần tiên trong thế giới Tuyệt Đỉnh Võ Hiệp, cuộc thi Tuyệt Sắc Giai Nhân chính là cơ hội để quý vị nữ hiệp thi nhau khoe sắc, trở thành mỹ nữ tài sắc vẹn toàn. Để tham gia cuộc thi, mời quý vị xem hướng dẫn cụ thể như sau:

Thời gian báo danh: Từ ngày 23/05/2014 đến ngày 04/06/2014

Bước 1: Báo danh tại NPC Hải Mỹ Lệ

Người chơi nữ đến gặp NPC Hải Mỹ Lệ

NPC Hải Mỹ LệVị trí

Thành Đô

Tọa độ: 786/291

Nhấp chọn Ta là mỹ nhân để báo danh

Tiếp tục chọn Xác nhận

Bước 2: Up ảnh lên website

2 giờ sau khi tiến hành thao tác báo danh tại NPC Hải Mỹ Lệ, quý mỹ nữ hãy quay lại gặp NPC Hải Mỹ Lệ nhấp chọn Ta đến gửi hình ảnh

Sẽ xuất hiện trang tham gia sự kiện Tuyệt Sắc Giai Nhân

Quý nữ hiệp đăng nhập bằng tài khoản tài khoản ID DUO

Cập nhật thông tin chính xác của quý vị

Đồng thời tải hình ảnh thật của quý vị có kích thước 460x349 pixel, dung lượng nhỏ hơn 2 MB

Nhấp chọn Đồng ý

Hải Mỹ Lệ
Hải Mỹ Lệ

 

NPC Hải Mỹ LệVị trí

Thành Đô

Tọa độ: 786/291

mynhannkvs