Boss Chiến Thần Thế Giới

Boss Chiến Thần Thế Giới

Thiên Tâm Cốc cực kỳ xinh đẹp nhưng ẩn chứa nguy hiểm trùng trùng, tuy có nhiều kỳ trân dị bảo nhưng chỉ có những người võ công thâm hậu mới dám do thám. Nay, Thiên Tâm Cốc xuất hiện boss Chiến Thần Thế Giới khiến cho Thiên Tâm Cốc càng trở nên nguy hiểm và thần bí hơn, tiêu diệt boss Chiến Thần Thế Giới có thể nhận trân báu hoàn toàn mới, Đại hiệp đã sẵn sàng chưa?

 

 

Boss Chiến Thần Thế Giới

Boss Chiến Thần Thế Giới
  • 21h30 mỗi tối thứ 7 Boss Chiến Thần xuất hiện tại Thiên Tâm Cốc.

 

  • Đại hiệp có thể mời tổ đội đến tiêu diệt để tăng khả năng thành công.

Điều kiện tham gia

  • Nhân vật đạt cấp 60 trở lên.
  • Máy chủ đã mở 162 ngày.

Phần thưởng

Thưởng đánh bại Boss Chiến Thần

Đánh bại thành công Boss Chiến Thần sẽ nhận được 50,000,000 kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhận được những vật phẩm giá trị như sau:

  • Máy chủ đã mở sau 162 ngày

Vật phẩm ngẫu nhiên rơi ra

Số lượng

Thuộc tính

Vật Thủ Lĩnh Rơi

1

Khóa

Tạp Vật 1

1

Khóa

Tạp Vật 2

1

Khóa

Đá Rèn

1

Khóa

Đá Rèn

1

Không Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) (5 điểm)

1

Không Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Không Khóa

Cống Hiến Lệnh (2000)

1

Khóa

Đồng Thiên Tâm

1

Khóa

Chân Khí 2000

1

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

1

Không Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến-4

1

Khóa

Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi

1

Không Khóa

Bộ Kiện Phi Phong-6 (nữ)

1

Không Khóa

Bộ Kiện Phi Phong 6 (Nam)

1

Không Khóa

Rương Bát Quái

8

Không Khóa

  • Máy chủ đã mở sau 260 ngày

Vật phẩm ngẫu nhiên rơi ra

Số lượng

Thuộc tính

Vật Thủ Lĩnh Rơi

1

Khóa

Tạp Vật 1

1

Khóa

Tạp Vật 2

1

Khóa

Đá Rèn

1

Khóa

Đá Rèn

1

Không Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) (5 điểm)

1

Không Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Không Khóa

Cống Hiến Lệnh(2000)

1

Khóa

Đồng Thiên Tâm

1

Khóa

Chân Khí 2000

1

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

1

Không Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

1

Khóa

Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi

1

Không Khóa

Bộ Kiện Phi Phong 6 (Nữ)

1

Không Khóa

Bộ Kiện Phi Phong 6 (Nam)

1

Không Khóa

Bộ Kiện Phi Phong 7 (Nữ)

1

Không Khóa

Bộ Kiện Phi Phong 7 (Nam)

1

Không Khóa

Mảnh Xích Thố

1

Không Khóa

Túi Chọn Toái Phiến-4

1

Khóa

Rương Bát Quái

8

Không Khóa

Quà Chiến Thần

Đại hiệp dùng Chìa Khóa Càn Khôn để mở Rương Bát Quát sẽ nhận được Quà Chiến Thần chứa nhiều vật phẩm rất giá trị.

Vật phẩm mua tại Trân Bảo Các
Chìa Khóa Càn Khôn

Công thức ghép vật phẩm:

               

                           +                          =                            

   Chìa Khóa Càn Khôn   Rương Bát Quát         Quà Chiến Thần

 

  • Máy chủ mở 118 ngày

Vật phẩm ngẫu nhiên nhận được

Số lượng

Thuộc tính

Nguyên Thạch Ngụy Tử Hào

1

Khóa

Nguyên Thạch Mã Văn Soái

1

Khóa

Nguyên Thạch Ngô Quảng

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Hỏa Long Thương

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Bài Phong Côn

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Phích Lịch Nỏ

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Long Uyên Kiếm

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Trạm Lô Kiếm

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Nhiếp Long

1

Khóa

Nguyên Thạch Kha Ni Ni

1

Khóa

Nguyên Thạch Ly Trần Tử

1

Khóa

Nguyên Thạch Thủ Thành Tướng Lĩnh

1

Khóa

Nguyên Thạch Mã Nỗ Tư

1

Khóa

Nguyên Thạch Bố Lai Nhĩ

1

Khóa

Nguyên Thạch Vu Quần

1

Khóa

Toái Phiến Tần Thái Y

1

Khóa

Đá rèn

7

Không khóa

5000 Hoạt Lực Khóa

1

Khóa

Toái Phiến Ô Qua Việt

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Giày LV6

1

Không khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Hộ Oản LV6

1

Không khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Mũ LV6

1

Không khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Hộ Oản LV6

1

Không khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Nhẫn LV6

1

Không khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Đai LV6

1

Không khóa

[BK] Bạch Lộc Nghênh Sương

1

Không khóa

[BK] Tử Loạn Phiên Phi

1

Không khóa

[BK] Nghịch Lôi Thương

1

Không khóa

[BK] Phá Hồn Côn

1

Không khóa

[BK] Ảo Nhật Nõ

1

Không khóa

[BK] Khôi Sát Kiếm

1

Không khóa

[BK] Phần Điện Kiếm

1

Không khóa

[BK] Thái A

1

Không khóa

 

  • Máy chủ đã mở 160 ngày

Vật phẩm ngẫu nhiên nhận được

Số lượng

Thuộc tính

Nguyên Thạch Ngụy Tử Hào

1

Khóa

Nguyên Thạch Mã Văn Soái

1

Khóa

Nguyên Thạch Ngô Quảng

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Hỏa Long Thương

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Bài Phong Côn

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Phích Lịch Nỏ

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Long Uyên Kiếm

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Trạm Lô Kiếm

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Nhiếp Long

1

Khóa

Nguyên Thạch Kha Ni Ni

1

Khóa

Nguyên Thạch Ly Trần Tử

1

Khóa

Nguyên Thạch Thủ Thành Tướng Lĩnh

1

Khóa

Nguyên Thạch Mã Nỗ Tư

1

Khóa

Nguyên Thạch Bố Lai Nhĩ

1

Khóa

Nguyên Thạch Vu Quần

1

Khóa

Toái Phiến Tần Thái Y

1

Khóa

Đá rèn

10

Không khóa

5000 Hoạt Lực Khóa

1

Khóa

Long Chiến Thiên

1

Khóa

Phụng Minh Hương

1

Khóa

Đại Minh Vương

1

Khóa

Toái Phiến Ô Qua Việt

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Giày LV8

1

Không khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Hộ Oản LV8

1

Không khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Mũ LV8

1

Không khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Hộ Oản LV8

1

Không khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Nhẫn LV8

1

Không khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Đai LV8

1

Không khóa

[BK] Bạch Lộc Nghênh Sương

1

Không khóa

[BK] Tử Loạn Phiên Phi

1

Không khóa

[BK] Nghịch Lôi Thương

1

Không khóa

[BK] Phá Hồn Côn

1

Không khóa

[BK] Ảo Nhật Nõ

1

Không khóa

[BK] Khôi Sát Kiếm

1

Không khóa

[BK] Phần Điện Kiếm

1

Không khóa

[BK] Thái A

1

Không khóa