Trang bị cánh mới

Trang bị cánh mới

Sau khi phiên bản Hỏa Long Quần Tụ cập bến, trong thế giới Tuyệt Đỉnh Võ Hiệp - Ngạo Kiếm Vô Song sẽ xuất hiện một hệ thống cánh mới:

Nguyên liệu hợp thành

 

Tên vật phẩm Hình ảnh
Tuyết Ưng Vũ
Ma Phùng Tuyến-1
Ma Phùng Tuyến-2
Ma Phùng Tuyến-3
Ma Phùng Tuyến-4
Ma Phùng Tuyến-5
Ma Phùng Tuyến-6
Ma Phùng Tuyến-7
Ma Phùng Tuyến-8
Ma Phùng Tuyến-9
Ma Phùng Tuyến-10

 

Hệ thống cánh mới

Bậc cánh Hình ảnh
Cánh bậc 1
Cánh bậc 2
Cánh bậc 3
Cánh bậc 4
Cánh bậc 5
Cánh bậc 6
Cánh bậc 7
Cánh bậc 8
Cánh bậc 9
Cánh bậc 10

Hợp thành và nâng cấp cánh

Công thức Hợp thành
3 Tuyết Ưng Vũ + Ma Phùng Tuyến-1 + 800 Hoạt Lực Cánh bậc 1
3 Cánh bậc 1 + Ma Phùng Tuyến-2 + 1600 Hoạt Lực Cánh bậc 2
3 Cánh bậc 2 + Ma Phùng Tuyến-3 + 3200 Hoạt Lực Cánh bậc 3
3 Cánh bậc 3 + Ma Phùng Tuyến-4 + 6400 Hoạt Lực Cánh bậc 4
3 Cánh bậc 4 + Ma Phùng Tuyến-5 + 12800 Hoạt Lực Cánh bậc 5
3 Cánh bậc 5 + Ma Phùng Tuyến-6 + 25600 Hoạt Lực Cánh bậc 6
3 Cánh bậc 6 + Ma Phùng Tuyến 7 + 51200 Hoạt Lực Cánh bậc 7
3 Cánh bậc 7 + Ma Phùng Tuyến 8 + 102400 Hoạt Lực Cánh bậc 8
3 Cánh bậc 8 + Ma Phùng Tuyến 9 + 204800 Hoạt Lực Cánh bậc 9
3 Cánh bậc 9 + Ma Phùng Tuyến 10 + 409600 Hoạt Lực Cánh bậc 10

 

25600