Tàng Bảo Đồ

Tàng Bảo Đồ

Một tấm bản đồ nhàu nát, 1 truyền thuyết đầy mời gọi, đã khiến giang hồ nổi sóng. Các bằng hữu có thể thông qua giám định, giải đố, thám hiểm, nhận được bảo tàng bí mật trong Ngạo Kiếm Vô Song. Trải nghiệm hành trình khai quật kỳ diệu, giành được báu vật, bạn sẽ trở thành kẻ đam mê khai quật chứ?

 

Thời gian

  • Tất cả thời gian trong ngày đều có thể tham gia hoạt động này

Điều kiện

  • Tổ đội tối thiểu 2 nhân vật
  • Mỗi ngày mỗi người có 2 lần khai quật, tối đa có thể tích lũy 10 lần
  • Mỗi ngày còn có 10 lần giúp đỡ đồng đội khai quật, tối đa có thể tích lũy 50 lần

Nhận được Tàng Bảo Đồ

• Tham gia sự kiện mục tiêu ngày có thể nhận được Tàng Bảo Đồ (Chưa giám định), đạt cấp tương ứng có thể hiểu rõ bảo đồ, tiến hành khai quật.

Cấp Tàng Bảo Đồ

Đẳng cấp yêu cầu

Tàng Bảo Địa Cung

Tàng Bảo Đồ I

Cấp nhân vật 40—59

Hồ Để Địa Cung

Tàng Bảo Đồ II

Cấp nhân vật 60—79

Thế Ngoại Đào Nguyên

Tàng Bảo Đồ III

Cấp nhân vật 80—99

Tiên Tông Lâm

Kỳ ngộ khai quật

• Đường châu báu rất xa xôi, khắp nơi đầy khiêu chiến. Đào bảo đột nhiên có Đoạt Bảo Tặc, Rương Báu Cổ, Bảo Tàng Địa Cung, Bí Quật Thủy Tinh rải đầy Thủy Tinh, còn có, boss Vu Triển Bằng, Chích Diệm Hỏa, các hiệp khách cần đi cùng tổ đội.

Lưu ý
  • Thời gian Thủy Tinh tồn tại có hạn, hãy tranh thủ thời gian.

Quy trình khai quật

Bước 1: Nhận Tàng Bảo Đồ

• Tham gia hoạt động mục tiêu ngày có cơ hội nhận được.

Bước 2: Giám định bảo đồ

Tàng Bảo Đồ ban đầu mơ hồ không rõ, giám định (nhấp chuột phải) xong sẽ nhận được 1 tấm Tàng Bảo Đồ rõ ràng, trên có mô tả vị trí cụ thể của bảo vật. Giám định 1 tấm tốn 200 điểm hoạt lực

Lưu ý
  • Tàng Bảo Đồ chưa giám định có thể bán ở Trung Tâm Giao Dịch

Bước 3: Truy tìm bảo vật

• Căn cứ địa hình được miêu tả và đánh dấu trên bản đồ để tìm nơi có bảo vật.

• Sau khi tìm thấy địa điểm đúng với bản đồ, nhấp chuột phải vào bản đồ, sau đó nhấp chọn "Bắt đầu đào bảo vật" để đào bảo đồ

Bước 4: Đào bảo vật

• Sau khi chuẩn bị xong tất cả, nhấp chuột phải có thể bắt đầu khai quật. Quý nhân sĩ sẽ ngẫu nhiên nhận được: Đoạt Bảo Tặc, Rương Báu Cổ, Bảo Tàng Địa Cung...

Phần thưởng Tàng Bảo Đồ

• Đánh bại Đoạt Bảo Tặc, mở Rương Báu Cổ có thể nhận được: vật liệu sống, công thức sống, thủy tinh các loại, phòng cụ hiếm…

• Nếu không cẩn thận rơi vào Địa Cung, còn có cơ hội cùng đồng đội chiến đấu với boss và cao thủ võ lâm, nhận được rất nhiều châu báu.