Tiệm Thương Nhân Thần Bí

Tiệm Thương Nhân Thần Bí

Kính chào quý đại hiệp!

 

Để giúp quý đại hiệp thuận lợi sở hữu các trang bị phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng của mình, Ngạo Kiếm Vô Song ra mắt tính năng mới, sử dụng Huyền Tinh làm đơn vị tiền tệ trong các giao dịch tại Tiệm Thần Bí.

Thay vì nhận được phần thưởng là các món vật phẩm cụ thể từ các sự kiện Nạp Thẻ, Tiêu Phí, Tích Lũy thì nay đại hiệp sẽ nhận được Huyền Tinh. Sử dụng Huyền Tinh để đổi lấy vật phẩm mà đại hiệp muốn có.

Huyền Tinh có gì đặc biệt?

 • Huyền Tinh bao gồm: Huyền Kim, Huyền Bạc, Huyền Đồng.
Hình ảnh Vật phẩm
 • Huyền Kim
 • Huyền Bạc
 • Huyền Đồng
 • Công dụng: Sử dụng Huyền Kim, Huyền Bạc, Huyền Đồng để mua vật phẩm do chính mình lựa chọn. Chỉ được mua vật phẩm tại Tiệm Thần Bí.

Tiệm Thần Bí

 • Cách nhận: Tham gia các sự kiện có thể nhận được Huyền Tinh.

Hướng dẫn sử dụng

 • Đại hiệp nhấp phải vào Huyền Tinh hoặc NPC Thương Nhân Thần Bí tại thành chính Dương Châu sẽ xuất hiện giao diện Tiệm Thần Bí.

              ♦ NPC Thương Nhân Thần Bí:

NPC Thương Nhân Thần Bí Vị trí
Thành chính Dương Châu (765:444)

              ♦ Tiệm Huyền Kim:

 

Vật phẩm Tiệm Huyền Kim

Giá

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

1 Huyền Kim

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao

2 Huyền Kim

Tinh Kim

4 Huyền Kim

Tinh Thần Sa

2 Huyền Kim

Tụ Linh Đan

2 Huyền Kim

Chân·Long Tượng Bàn Nhược Công Tham Ngộ Quyển

10 Huyền Kim

Túi Chọn Nguyên Thạch Hiếm

3 Huyền Kim

Túi Chọn Gia Cụ (90 độ thoải mái)

13 Huyền Kim

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm Cấp 4

3 Huyền Kim

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm Cấp 3-1

2 Huyền Kim

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm Cấp 3-2

2 Huyền Kim  


              ♦ Tiệm Huyền Bạc:

Vật phẩm Tiệm Huyền Bạc

Giá

Huyền Kim

15 Huyền Bạc

Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

2 Huyền Bạc

Tinh Vẫn Tệ

1 Huyền Bạc

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

1 Huyền Bạc

Đồng Thiên Tâm

1 Huyền Bạc

Chân Khí 5000

2 Huyền Bạc

Diệu Nhật Lưu Ly Thể Tàn Quyển

4 Huyền Bạc

Mảnh Diệu Nhật Lưu Ly Thể Tham Ngộ Quyển

12 Huyền Bạc

Long Tượng Bàn Nhược Công Tàn Quyển

4 Huyền Bạc

Mảnh Long Tượng Bàn Nhược Công Tham Ngộ Quyển

12 Huyền Bạc

Sách Thiên Bảo Trấn Công Tàn Quyển

4 Huyền Bạc

Mảnh Sách Thiên Bảo Trấn Công Tham Ngộ Quyển

4 Huyền Bạc

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Môn Phái 1

2 Huyền Bạc

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Môn Phái 2

4 Huyền Bạc

Túi Chọn Nguyên Thạch Thường

10 Huyền Bạc

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch

7 Huyền Bạc

Túi Chọn Gia Cụ (50 độ thoải mái)

70 Huyền Bạc

Túi Chọn Toái Phiến Thường Cấp 3-2

6 Huyền Bạc

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

2 Huyền Bạc

Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi

1 Huyền Bạc

Đá Rèn

1 Huyền Bạc

Mảnh Thủy Tinh Sắc Màu

3 Huyền Bạc

 

              ♦ Tiệm Huyền Đồng:

Vật phẩm Tiệm Huyền Bạc

Giá

Huyền Bạc

15 Huyền Đồng

Vàng Khóa 5000

20 Huyền Đồng

Bạc Khóa 50000

10 Huyền Đồng

Hoạt Lực 5000

10 Huyền Đồng

Cống Hiến 500

4 Huyền Đồng

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

8 Huyền Đồng

Huyền Thiết Thạch

4 Huyền Đồng

Hoán Thú Phù-I

2 Huyền Đồng

Thể Năng Đan Tọa Kỵ

1 Huyền Đồng

Thiên Mệnh Chi Thư

1 Huyền Đồng

Chân Khí 5000

20 Huyền Đồng

 • Tại Tiệm Thần Bí, đại hiệp có thể lựa chọn vật phẩm để mua.
 • Để mua vật phẩm, đại hiệp phải thanh toán bằng Huyền Tinh, sau khi khấu trừ Huyền Tinh tương ứng đại hiệp sẽ nhận được vật phẩm. Nếu không đủ Huyền Tinh sẽ không mua được vật phẩm.
 • Số lần mua vật phẩm mỗi ngày của đại hiệp được giới hạn.
 • Thời gian mở máy chủ khác nhau, Tiệm Thần Bí sẽ cập nhật vật phẩm khác nhau.
Lưu ý
 • Để hoàn thiện tính năng được tốt hơn, BTQ rất mong nhận được ý kiến phản hồi từ quý đại hiệp. Mọi ý kiến đóng góp xin quý đại hiệp vui lòng gửi về trang hỗ trợ.

Đại sứ truyền thông - Lạc Tâm Ảnh