Boss Mới Thiên Tâm Cốc 3

Boss Mới Thiên Tâm Cốc 3

Thiên Tâm Cốc được biết đến như ngưỡng cửa của sức mạnh, nơi chỉ dành cho cao thủ võ lâm đầy bản lĩnh. Tuy nhiên, kỳ trân dị bảo tại Hắc Mộc Nhai lại có sức hấp dẫn chí mạng, khiến kẻ sĩ không tiếc thân mình dấn thân vào nguy hiểm để đoạt được.

Gần đây, tại Thiên Tâm Cốc-Tầng 3 xuất hiện Boss Kim Thân Kiếm Ma và Kim Thân Ma Tướng có sức mạnh kinh người. Được biết, trên người boss này mang theo vô số vật phẩm quý hiếm, khiến cao thủ khắp nơi ùn ùn kéo đến Thiên Tâm Cốc truy tìm Boss Kim Thân Đại Tướng. Đại hiệp đã sẵn sàng tranh đoạt?

 

Thời gian xuất hiện

- Thời gian xuất hiện: 12h đến 2h hôm sau

- Địa điểm: Bản đồ Thiên Tâm Cốc-Tầng 3.

Cơ chế tính năng

- Trong thời gian Thiên Tâm Cốc 3 mở tiến hành tiêu diệt tiểu quái có xác suất xuất hiện boss Kim Thân Ảo Ma Sư sau khi người chơi trong máy chủ tiêu diệt 20 Boss thì sẽ kích hoạt ngẫu nhiên xuất hiện Thủ Lĩnh Boss Kim Thân Kiếm Ma hoặc Kim Thân Ma Tướng, tiến hành tiêu diệt nhận nhiều phần quà hấp dẫn.

Phần thưởng

- Đánh bại Kim Thân Kiếm Ma hoặc Kim Thân Ma Tướng nhận được rất nhiều phần thưởng: 

Tên vật hẩm

Vật Thủ Lĩnh rơi

Tạp Vật 1

Tạp Vật 2

Đá Rèn

Nguyên Thạch Vu Quần

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) (5 điểm)

Cam Thủy Tinh

Cống Hiến Lệnh (2000)

Đồng Thiên Tâm x1

Chân Khí Đan 2000

Tinh Vẫn Tệ x1

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh x1

Hồng Thủy Tinh

Chân Khí Đan 1000

Mảnh Tuyệt Ảnh

Bộ Kiện Phi Phong-6 (nữ)

Bộ Kiện Phi Phong-6 (nam)

Bộ Kiện Phi Phong 7 (Nữ)

Bộ Kiện Phi Phong 7 (Nam)

Bộ Kiện Phi Phong 8 (Nữ)

Bộ Kiện Phi Phong 8 (Nam)

Có tỉ lệ nhận các loại toái và nguyên thạch hiếm khác,…

Một số hình ảnh về Boss Chiến Thần Hắc Mộc Nhai