Tọa Kỵ Mới: Tuyệt Ảnh

Tọa Kỵ Mới: Tuyệt Ảnh

Đại Hiệp thân mến,

Siêu Phiên Bản Nhất Kiếm Quy Lai sẽ được khai mở ngày 12/08 mang đến 1 toạ kỵ Tuyệt Ảnh với nhiều hấp dẫn, cùng Lạc Tâm Ảnh khám phá ngay một cập nhật mới vô cùng HOT: Tọa kỵ Tuyệt Ảnh

 

Làm sao để có tọa kỵ Tuyệt Ảnh

  • Dùng 1980 Mảnh Tuyệt Ảnh ghép thành Tuyệt Ảnh Mã Bài
  • Mảnh Tuyệt Ảnh sản sinh tại

Mảnh Tuyệt Ảnh

Sản sinh

Thanh Vân Phong Khó

Bí Cảnh 150

Thiên Tâm Cốc 3

Hoa Sơn Luận Kiếm

Thông tin liên quan đến tọa kỵ Tuyệt Ảnh

  • Tuyệt Ảnh có huyết thống 12, kỹ năng: 7
  • Tuyệt Anh khi Tiến Hoá sẽ có chỉ số cộng thêm : + Lực Phòng :+5% và khi full kỹ năng sẽ cộng thêm: Phòng chí mạng: +30%
  • Công Lực Tuyệt Ảnh: 120 công

  • Sử dụng Toạ Kỵ Bồi Luyện Tuyệt Ảnh để tăng cấp skill.

Toạ Kỵ Bồi Luyện

Sản Sinh

Đổi toạ kỵ bồi luyện

Thông qua Tinh Luyện tại NPC Dã Luyện Sư

Cơ chế tinh luyện

  • Mỗi ngày có thể đến NPC Dã Luyện Sư tại các thành thị để tiến hành tinh luyện

  • Mỗi lần Tinh Luyện tốn :

- Mảnh Hóa Kỹ x1 + Tinh Khí Hóa Kỹ x10 —> nhận được Rương Hóa Kỹ x1

- Thời gian tinh luyện 1 Rương Hoá Kỹ là 720 Giây

- Mỗi lần Tinh Luyện tối đa 5 Rương Hoá Kỹ 

- Lưu ý: Mỗi lần Tinh Luyện nếu số lượng vượt quá giới hạn là 5 thì phải tiến hành thao tác tách số lượng tối đa 5 để tiến hành đưa vào lò luyện.

- Giới hạn mỗi ngày tinh luyện 20 Rương Hoá Kỹ

- Mở Rương Hoá Kỹ nhận ngẫu nhiên: Bồi Luyện Tuyệt Ảnh, Bạc Khoá, Vàng Khoá, Linh Khí Tinh Hoa,….

Đạo Cụ

Sản sinh

Mảnh Hoá Kỹ

Nhận thông qua sự kiện

Tinh Khí Hoá Kỹ

Mua Tại Trân Bảo Các mục  "Tiệm Đạo Cụ"--> "Thường Dùng" giá 1900 Vàng Khoá

Rương Hoá Kỹ

Mảnh Hóa Kỹ x1 + Tinh Khí Hóa Kỹ x10

Bồi Luyện Tuyệt Ảnh

Mở Rương Hoá Kỹ có tỷ lệ nhận

Chúc Đại Hiệp gặp nhiều may mắn và sở hữu tọa kỵ khủng khi tham gia các tính năng trong Ngạo Kiếm Vô Song.

Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm